Hva skjer når ens eget blikk fortrenges og erstattes av noen andres? Svaret Linda Gabrielsen gir i sin tredje roman, Entré, ser ut til å være at man blir gal. Eller i hvert fall at man, sett utenfra, tar en gal persons beslutninger. Men styrken i denne vonde romanen er at den klarer å plassere leseren både på innsiden og utsiden av galskapen: Man klarer på samme tid å fordømme og forstå.