Årets avgangsutstilling for masterstudentene på Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO) er ikke særlig stor i år. Kan det være koronaviruset som har slanket utvalget? Dette er uansett verk som er i prosess eller underveis mot noe, snarere enn avklarte prosjekter, som Mike Sperlinger – professor i skrivepraksis på KHiO – bemerker i den lille trykksaken som ledsager utstillingen.