Hovedgrunnen til at Halvor Nordhaugs bok Hva med de andre? har vakt såpass mye debatt er antakelig at den stiller grunnleggende spørsmål om kristendommens eksklusivitet. I vår tid er det ganske sjeldent at en bok som omhandler kristen tro eller teologi provoserer til debatt. Selv om Nordhaugs bok er på ingen måte er skrevet for å provosere, vil likevel noen oppleve at den rokker ved selve fundamentet for troen. Om det finnes flere veier til evig frelse, hvorfor drive misjon? Hvorfor prøve å overbevise andre? Ja, hvorfor skal man i det hele tatt være kristen?