Anmeldelser

Her er vårens boksjef

– Jeg ønsker meg et mangfold av blikk på verden, sier Live Lundh. Nå er det hun som styrer boksidene i Vårt Land.

– Magefølelsen er med å avgjøre hva jeg tror er viktig bokstoff for leserne våre. Den stoler jeg på, for jeg har vokst opp med Vårt Land og anmeldelsene til blant andre Olav Egil Aune og Liv Riiser.

Fra nyttår er det Live Lundh som styrer boksidene. Hun ser det ikke som sin oppgave å gjøre store endringer, men snarere å løfte frem tekster som kan gi innsikt utover det dagsaktuelle.

Bokvår og klassikere

– Vi skal holde leserne oppdatert på det som skjer, men enda viktigere er det at tekstene våre er inspirerende i seg selv. Skribentene kan ta for seg sider ved det de leser som interesserer dem. Jeg ønsker meg et mangfold av blikk, sier Lundh.

Nå er hun i gang med bokvåren. Mens forlagenes høstprogram i større grad er viet norske forfattere, er våren mer rettet mot oversatte bøker. Lundh ønsker også å løfte frem utgivelser som ikke er oversatt til norsk.

I tillegg til all den nye litteraturen, slår boksjefen også et slag for de gamle klassikerne.

– For meg er det viktig å tillate seg å lese bøker som jeg alltid har hatt lyst til å lese. Ikke bare bøker som er aktuelle her og nå. Jeg håper litteraturhistorien kan være en kilde til inspirasjon på boksidene.

Et indre rom

Lesingens eksistensielle sider er for øvrig tema når Lundh er gjest i podcasten Dokka. For Lundh er bøkene et sted å trekke seg tilbake til.

– Lesing foregår i et slags indre rom. Ofte er det noe man gjør alene, og som aktiviserer både intellektet, følelsene og alt du er. Derfor mener jeg bøker har en stor plass i en kristen avis. Bøker handler om det ytre som skjer i verden, men engasjerer også ens indre.

– Hva er den siste gode leseopplevelsen du har hatt?

– En ting er tiden du bruker på å lese boka, noe annet er hva den gir deg i ettertid. Jeg leste nylig Stormen av Shakespeare, men synes ikke jeg fikk noe ut av det. Men så snakket jeg med en venninne som også hadde lest stykket, og plutselig åpnet det seg noe. Det dreide seg om hvordan hun tolket Stormen til å handle om hva som kommer fra oss selv og hva som kommer utenfra – og hvordan det påvirker oss.

---

Live Lundh

  • Født i 1992 på Gjøvik.
  • Utdannet litteraturviter fra Universitet i Bergen.
  • Ny bokansvarlig i Vårt Land fra nyttår og frem til mai. Overtar for Lars Petter Sveen.
  • Kommer fra stilling som journalist i Vårt Land.
  • Samtaler med Åste Dokka om lesing og litteratur i Vårt Land-podcasten Dokka 15. januar.

---

Sara Jacobsen Høgestøl

Sara Jacobsen Høgestøl

Sara Jacobsen Høgestøl er bokansvarlig og journalist i Vårt Lands kulturavdeling.

Annonse
Annonse

Mer fra: Anmeldelser