Anmeldelser

55 anmeldte hatkrim i fjor

– Det er grunn til å tro at mørketallene kan være høye.

"Det er grunn til å tro at dette er et minimumstall, og at mørketallene kan være høye", sier hovedstadspolitiet i rapporten Hatkriminalitet – Anmeldelser i 2013.

Men sammenlignet med året før, er det snakk om en økning. I 2012 ble 47 saker som omhandlet hatkriminalitet anmeldt. Av disse ble hele 30 saker henlagt.

LES SAKEN: Politiet dropper hatkrimkursing

Til forskjell fra 2012 ble ingen hatkrimsaker henlagt i fjor på grunn av saksbehandlingskapasitet. Politimester Hans Olav Sjøvold forlangte at sakene skulle prioriteres. Da status for fjoråret ble gjort opp, var fem saker fremdeles under etterforskning, 14 var oppklart og 36 var ikke oppklart.

På skolebenken

Oslo-politiet etterlever nå oppfordringen fra Riksadvokaten om å prioritere hatkriminalitet. Politimester Hans Olav Sjøvold har opprettet en egen gruppe med tjenestemenn som skal fange opp både enkeltpersoner og grupper som opplever å bli utsatt for hatkriminalitet.

– Utover at Oslo-politiet får en egen gruppe, er vi i gang med å skolere alle i ordensavdelingen, de som patruljerer ute i gatene. I tillegg jobber vi med å skolere de som jobber i politivakta og politiadvokatene. Nå er vi langt bedre rustet til å møte dem som blir utsatt for hatkriminalitet, og forhåpentligvis vil vi klare å øke tilliten i befolkningen slik at personer som opplever hatkriminalitet anmelder sakene, sier mangfoldsrådgiver Ingjerd Hansen i Oslo politidistrikt.

LES OGSÅ: Antirasistisk Senter mener politiet tar for lett på muslimhat

Alle må lære

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik poengterer at hatkriminalitet ikke er et typisk Oslo-fenomen.

– Kompetansen på å avdekke og møte hatkrim må bygges opp i alle politidistrikt.

Hun mener Oslo-politiet nå viser vei med å opprette en egen gruppe samt å skolere jurister og tjenestemenn. Bård Nylund, leder i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), er helt enig:

– Kompetansen på hatkriminalitet må opp i hele Politi-Norge. Vi ser for eksempel at i flere mindre byer opplever personer å bli utsatt for hatkriminalitet gjentatte ganger.

Hos Riksadvokaten får Vårt Land opplyst at man ikke har «synspunkter på om en modell som valgt i Oslo bør vurderes også i andre distrikter».

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Anmeldelser