Kultur

Goliat har krympet i ny bibel

BIBEL: Etter flere års arbeid slippes den reviderte bibeloversettelsen til Bibelselskapet. En ny folkebibel skal senke terskelen for uvante lesere, og noen oversettergrep kan kanskje overraske.

Torsdag er den nye Bibel2024 ute i bokhandlene.

Det er et årelangt arbeid som ligger bak når 11.000 bøker er blitt sendt ut til alle kanter av landet.

Det er et førsteopplag som knapt noen forfattere kan drømme om.

Og Bibelselskapet har tatt en rekke grep i den nye revisjonen.

– Dette er en finslipt utgave av oversettelsen som kom i 2011, sier forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum forlag, Arne Christian Konradsen.

---

Bibel 2024

  • Bibelselskapet gir ut Norges mest solgte Bibeloversettelse.
  • Nå har de foretatt en revisjon av den nye bibelutgaven som kom i 2011.
  • Den reviderte bibelen kommer i til sammen 17 ulike varianter, blant annet som en ny katolsk bibel, samt en folkebibel som skal være lettere å lese for folk som er mer uvant med å forholde seg til bibeltekstene.
  • Bøkene er i bokhandelen fra 14. mars

---

Dette er oversettergrepene

Vårt Land har tidligere omtalt mange av endringene. Blant de mest diskuterte er disse:

• I «Den lille Bibel» (Joh. 3,16) forandres ordlyden fra «gå fortapt» til «gå tapt»

• Flere steder hvor det før har stått «tjener» skal det nå stå «slaver».

• Uttrykket «hedninger» faller bort, og erstattes med «folkeslag».

• På enkelte steder i Johannesevangeliet hvor det til nå har stått «jøder», skal det stå «jødenes ledere»

• I flere vers der det i dag står «brødre» skal det heretter hete «brødre og søstre».

• Det kjente verset fra Johannesevangeliet som leses på 1. juledag, «Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss», blir i bokmålsoversettelsen heretter til «Ordet ble kjøtt, og tok bolig iblant oss».

Det siste illustrerer også at revisjonen har forsøkt å jobbe for at nynorsk- og bokmålsversjonen er nærmere hverandre. Man har etterstrebet å følge den målformen som ligger nærmest kildetekstenes uttrykksmåte, opplyser BIbelselskapet.

Goliat er rett og slett blitt litt mindre

—  Arne Christian Konradsen, forlagssjef

Goliats høyde

Men en endring som ikke har fått særlig oppmerksomhet til nå, er av mer kurios art:

Kjempen Goliat fra fortellingen om David og Goliat har nemlig krympet (!)

I Bibelen 2011 står det at Goliat var seks alen og et fingerspenn høy. Det vil si ca 3,25 meter.

Med andre ord en ekte kjempe.

Slik har det i stått i bibeloversettelsene i århundrer. Men i Dødehavsrullene (tekster fra Jesu tid som ble gjenfunnet på 1950-tallet og utover), har man funnet andre høydemål på Goliat. Her benyttes nemlig samme høyde som i Septuaginta (en tidlig oversettelse av Den hebraiske bibelen til gresk): Fire alen og et fingerspenn høy. Det tilsvarer ca 2,25 meter.

Dette er også høyden du finner i Bibel2024.

– Goliat er rett og slett blitt litt mindre, sier forlagssjef Konradsen.


Vil fjerne leseterskel med ny folkebibel

Den reviderte utgaven gis ut i form av et lite bibliotek. Det er til sammen 17 nye ISBN-nummer som kommer ut. De fordeler seg på bokmålsutgaver og nynorskutgaver, her er konfirmantbibler og brudebibler, klassiske skinnbibler med teksten fordelt på to spalter, og en helt ny bibel med teksten i én spalte. Den kalles bare folkebibelen.

– Vi håper det fjerner noe av leseterskelen, sier Konradsen, og bemerker at denne utgaven også inneholder kunst av bl.a. Edvard Munch, Oluf Wold-Torne og Thorolf Holmboe.

Han mener det er helt andre utfordringer knyttet til å gi ut bibler i 2024 enn hva Bibelselskapet har opplevd før. De har eksistert siden 1816.

– Nå handler det om hvordan vi skal lykkes med å presentere denne teksten: Hvordan vi skal få folk til å skjønne at Bibelen fortsatt er aktuell for dem.

Nyoversettelse i 2040

– Hvorfor kommer det en ny revidert utgave nå?

– Det er en standard innen internasjonal bibeloversettelse at man begynner å revidere teksten 5-7 år etter at det er kommet en ny oversettelsen. Dette er det bred faglig enighet om. Det handler om at man ikke får gjort alt i første omgang, og at man ikke alltid helt tør å ta konsekvensene. Her i Norge handler det også om harmonisering mellom bokmål- og nynorskutgavene.

Og skal vi tro forlagssjefen kan vi vente oss en helt ny oversettelse rundt år 2040.

For kirkesamfunnenes del, ønsker disse i hovedsak å vente på denne, før de gjør endringer i liturgien. Dette hensynet har ligget til grunn for at man for eksempel ikke har revidert Herrens bønn (Vår Far / Fadervår) i denne omgang, forklarer Konradsen. Revisjonen av Fadervår i 2011 var sterkt omdiskutert, og nye endringer har vært foreslått i forbindelse med revisjonen.

Ny katolsk Bibel

En av utgivelsene i år er dessuten historisk. For første gang kommer Bibelselskapet med en egen katolsk Bibel. Den er gitt ut i samarbeid med den katolske kirke, og inneholder også de såkalte deuterokanoniske bøkene.

Det betyr at en protestantiske versjon av Bibelen består av 66 bøker, mens en katolsk versjon består av 73 bøker.

Innholdet har også en litt annen rekkefølge enn hva man finner i en protestantisk bibel.

Bibelen

Papirpriser i været

Prisen på de nye bøkene strekker seg fra 449,- til 1099,- kr. Konradsen forteller at det har mer vært kostnadskrevende å gi ut Bibel i 2024 enn hva det var i 2011.

En viktig årsak er at papirprisen er blitt tredoblet. Og det handler faktisk ikke bare om barkebilleangrep som har gjort tilgangen på råmaterialer dårligere.

Konradsen sier han fikk høre en tilleggsforklaring fra en papirprodusent på en bokmesse ifjor:

Det tynne bibelpapiret hører nemlig til samme marked som sigarettpapir og bakepapir.

– Og under pandemien begynte folk å bake mye hyppigere enn før.

Les mer om mer disse temaene:

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur