Kultur

Dagen brøt ikke presseskikk i artikler om Ansgarskolen

PRESSEETIKK: Pressens Faglig Utvalg konkluderte «under tvil» med at Dagen ikke har brutt god presseskikk i artikler om Ansgarskolen. Skolen mente at avisen hadde manipulert tekst og latt være å kontakte relevante kilder i varslingssak.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte onsdag med at avisen Dagen ikke har brutt god presseskikk i en samling saker om Ansgar bibelskole. Flere utvalgsmedlemmer påpekte at flere av sakene er preget av slurv, men at det samlet sett ikke kvalifiserer til brudd på presseetikken.

Dagen publiserte i juni, juli og august 2023 flere artikler som handlet om at styreleder ved Ansgar bibelskole kom til å gå av, varsler mot rektor, samt håndteringen av arbeidsmiljøet ved skolen.

Ansgarskolen mente at de ikke fikk mulighet av Dagen til å svare på flere av påstandene fra anonyme kilder. Dette mente skolen at var et brudd på god presseskikk og klaget derfor Dagen inn til PFU.

---

Dette er Dagens saker som klages inn til PFU:

---

Anklaget Dagen for tekst-manipulering

Ansgarskolen mente at Dagen har brutt to punkter i PFUs Vær Varsom-plakat. Punkt 4.14 omhandler rett til samtidig imøtegåelse og punkt 3.2 om kildekritikk og opplysningskontroll.

Skolen mente Dagen ga inntrykk av at styrelederen ikke ønsket å svare, da de først publiserte hennes kommentar i papiravisen 48 timer etter at hun ga sitt svar til redaksjonen.

De reagerte også på Dagens omtale av arbeidsmiljøundersøkelsen. Der skrev Dagen at det var varslene mot rektor som utløste rapporten. Her mente Ansgar at det forekom flere feil som Dagen kunne ha unngått dersom de hadde kontaktet personer med faktisk innsikt i saken.

Dette mente de medførte at Dagen har «manipulert tekst» slik at det skapte en feil oppfatning av sakens natur.

Dagen: – Fikk mulighet og tid til å kommentere saken

Dagen avviste derimot at de bryter presseetikken. De mente at rektor ved Ansgar ikke har ønsket å stille til intervju og ikke svart på direkte spørsmål. Dette har ifølge avisen gjort intervjusituasjonen krevende.

Dagen skriver i svaret på PFU-klagen at skolen fikk rikelig med tid til å «områ seg og komme med en uttalelse, slik hun ble bedt om».

«Først fredag kveld kom det et svar. Da hadde papiravisen til mandag gått i trykken, og det var derfor en trykkteknisk årsak til at det i avisen sto at hun ikke ønsket å uttale seg», skriver Dagen videre i svaret på PFU-klagen.

Ifølge Dagen fjernet de setningen og skrev en rettelse så fort de ble oppmerksom på feilen.

Dagen undres over ventetiden

Ansgar uttrykte forståelse for at trykketiden gjorde det umulig å oppdatere saken som havnet i avisen, men ønsket til tross for dette å ta Dagen til PFU.

Dagen mente derimot at Ansgar feiltolker presseetikken og peker på at de laget en ny, selvstendig artikkel med den nye opplysningen styrelederen kom med etter første publisering.

Kristin Knutsen

Kristin Knutsen

Kristin Knutsen er journalist tilknyttet kulturavdelingen i Vårt Land.

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur