Kultur

Lyser ut 38,9 millioner til norske kirkebygg

TILSKUDD: Riksantikvaren skal i 2023 fordele 38,9 millioner kroner i tilskudd til kirkebygg. Pengene er innvilget av Stortinget, og middelalderkirker i stein skal prioriteres.

Midlene som skal deles ut er øremerket istandsetting, brannsikring og forprosjekt murverk. Pengene skal gå til middelalderkirker i stein og listeførte kirker fra perioden 1851 til 1900.

Summen er mer enn de 36,4 millionene som ble gitt i 2022, men betydeligere lavere enn summen KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter forventet.

De mener det er nødvendig med 100 millioner kroner til dette formålet i år, har Vårt Land skrevet.

Riksantikvaren, i samråd med KA og Kirkerådet, har fått i oppdrag fra Barne- og familiedepartementet å forvalte midlene.

– Norge har ikke mange slott og borger, men kirkene våre er blant våre mest verdifulle kulturminner innenfor arkitektur, håndverk og kunsthistorie. Midlene fra Barne- og familiedepartementet er med på å sikre en viktig del av vår felles kulturarv for fremtiden, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Nå ber Riksantikvaren kirkeeiere om å søke om tilskuddet. Søknadsfristen går ut 9. juni.

Tidligere i år kunne Vårt Land melde at 25 prosjekter hadde fått tilskudd til restaurering av kirkekunst.

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur