Kultur

Frykter undervisning om «flere kjønn» i skolen

SKOLE: Seksualitet og samtykke står på timeplanen på en rekke norske grunnskoler denne uken. I Facebook-gruppa Kristent Foreldrenettverk er det flere som frykter undervisningsopplegget til organisasjonen Sex og Politikk.

Det har blitt en tradisjon at Sex og Politikk tilbyr gratis undervisningsopplegg i årets sjette uke. Siden 2010 har den ideelle organisasjonen tilbudt landets grunnskoler gratis materiale til seksualitetsundervisningen. Målet er å styrke undervisningen om seksualitet i skolen. «Uke 6» er navnet på opplegget som årlig utarbeides av Sex og Politikk.

– «Uke 6» er et resultat av at det er politisk enighet om at det er viktig at elever får seksualitetsundervisning, men at det er ikke del av lærerutdanningen. Vi vil styrke lærernes evne til å ha den type undervisning, og får kjempegode tilbakemeldinger, sier daglig leder Tor Hugne Olsen.

Han understreker at all seksualitetsundervisningsmateriell fra Sex og Politikk bygger på Kunnskapsløftet fra 2020. Læreplanene slår blant annet fast at elever etter 4. trinn skal kunne samtale om «kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon», og om «grenser knyttet til kropp, hva vold og seksuelle overgrep er».

Organisasjonen skriver på sine egne sider at undervisningsmaterialet er spesielt tilpasset «folkehelse og livsmestring», som er ett av de tre tverrfaglige og overhengende temaene etter fagfornyelsen.

– Antallet lærere og skoler som deltar øker år for år. Veldig få har et innpass i skolen slik som vi har, sier Olsen, som forteller at undervisere ved mer enn halvparten av landets grunnskoler har registrert seg de to siste årene.

Årets tema er samtykke, som fikk klart flest stemmer da organisasjonen spurte lærerne om innspill etter fjorårets uke 6.

.

Kritiske kristne

I Facebook-gruppa Kristent Foreldrenettverk er det derimot motstand å spore. I gruppa, som har over 2.000 medlemmer og som etter egne statutter er «basert på kristne verdier og alminnelig folkevett», reagerer mange med både sinne og bekymring på opplegget – og på at Sex og Politikk står bak.

– Min hovedbekymring handler om en fremstilling av kjønn som ikke er sann. De har et ideologisk syn på kjønn som ikke er rotfestet i naturvitenskapen, sier Peter Risholm, en av gruppas moderatorer.

Risholm stod bak det såkalte foreldreoppropet, et dokument som med 15.000 signaturer ville endre det de omtalte som «kjønnsforvirrende undervisning», og som fremholder at «kjønn [kun] er en biologisk mekanisme for reproduksjon».

Min hovedbekymring handler om en fremstilling av kjønn som ikke er sann

—   Peter Risholm, Moderator i Kristent Foreldrenettverk

I det kristne foreldrenettverket på Facebook er det flere som ser ut til å dele Risholms bekymring. «Hva er poenget med å diskutere samtykke med barn??!», skriver en. «Vranglære og usannheter», skriver en annen. «Du kan ta barnet ut av skolen og undervise han/hun hjemme og vinkle tema din vei», foreslår en tredje. Et annet medlem mener Uke 6 er «et grusomt overgrep mot barn».

– Jeg kan ikke snakke for alle i den gruppa. Det kan ikke sammenlignes med et fysisk overgrep. Med det sagt er jeg enig i at deler av dette bygger på informasjon som barn ikke nødvendigvis har godt av. Det handler om at barn får motstridende informasjon om hva kjønn er.

Risholm reagerer særlig på at det i en tekst adressert lærere på mellomtrinnet står at «det kan være lurt å ha en samtale om kjønn i forkant av bruk av materiellet, så du er sikker på at alle elevene har kjennskap til at kjønn ikke bare er jenter og gutter».

– Barn kan godt lære at det finnes folk som opplever inkongruens eller kjønnsdysfori, men det er noe annet å si at det finnes flere kjønn.

---

Sex og Politikk

  • Sex og Politikk (tidligere Norsk forening for familieplanlegging og Norsk forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter) er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.
  • De siste 11 årene har Sex og Politikk utviklet det organisasjonen beskriver som en « positiv, helhetlig og normkritisk seksualitetsundervisning for norske klasserom».
  • I skoleåret 2022/2023 er over halvparten av grunnskolene registrert for bruk av undervisningsopplegget «Uke 6».

---

Hvilken samtykke?

Peter Risholm vedgår at barn har godt av å lære om grensesetting, og at barn som vokser opp i dag møter på en lang rekke problemstillinger han selv ikke møtte på da han var ung.

– I utgangspunktet er jeg enig at det er fint å introdusere barn for samtykkebegrepet. Det tror jeg alle i gruppa synes er riktig.

Samtidig stusser han på en animasjonsvideo om nettopp samtykke. Videoen viser en rekke ulike situasjoner der samtykke er nødvendig – fra å sende nakenbilder til å beføle en annen. At et av klippene er to venner som viser en video av naken kvinne – som Risholm tolker som pornografisk – til en tredje person, synes han er pussig.

Han minner om at det er 18-årsgrense for å se på porno.

– Det er mange under 18 år som har sett på porno?

– Det vil jeg tro. Men det betyr ikke at det er rett å ta utgangspunkt i det i klasserommet. Jeg sitter igjen med følelse av at de bruker samtykkebegrepet i seksualisert kontekst. Barn kan ikke gi seksuelt samtykke. Samtykke i «Uke 6» er formidlet av organisasjonen Sex og Politikk – hvordan kan man tolke det som noe annet enn seksualisert, spør Risholm.

Antallet lærere og skoler som deltar øker år for år. Veldig få har et innpass i skolen slik som vi har

—  Tor Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk

– Flere i Facebook-gruppa snakker om hjemmeundervisning og fritak fra undervisning. Er ditt inntrykk at kristne foreldre synes det er mer utfordrende enn før å ha barn i offentlig skole?

– Ja, det vil jeg kanskje si – uten at jeg har tall på dette. Men med innstramming av friskoleloven, undervisning som kanskje ikke samsvarer med biologisk vitenskap og negative beskrivelser av kristne i lærebøker, er det kanskje ikke så artig å sende barna sine dit, sier Risholm, som forteller at han har barn i den offentlige skolen og ikke noe ønske om å «ta dem ut».

.

Går gjerne i diskusjon

Tor Hugne Olsen i Sex og Politikk sier organisasjonen kanskje har hatt mindre å gjøre med foresatte enn de burde, men han opplever like fullt at det er liten motstand fra elevenes foresatte. Årlig gjennomfører de en undersøkelse blant lærerne som benytter seg av opplegget.

– Det er stor enighet om at dette er bra, men vi tar alle innspill alvorlig. Er det spesielle ting folk er bekymret for, kan vi gjerne gå inn i en diskusjon. Det er riktignok først og fremst politikerne de må forholde seg til. Vi baserer som sagt dette på kompetansemålene.

Det vi kjemper for offentlig, er ikke det samme som opplegget vi lager til bruk i skolen

—  Tor Hugne Olsen i Sex og Politikk

Til eventuelle innvendinger om at prat om seksualitet og samtykke fremskynder barns debut, er han klar på at det ikke er tilfellet. Han viser til forskning som finner at i de landene som har hatt seksualitetsundervisning i mange år, har debutalderen økt i takt med økt kunnskap.

Olsen er ikke med på at det er problematisk at Sex og Politikk bruker samtykke på en seksualisert måte.

– Vi ser på samtykke generelt, men også samtykke spesielt i en seksualisert kontekst, fordi det er manglende refleksjon rundt samtykke. Det er noe som oppleves som spesielt viktig i ungdomsmiljøer. Respekt for egne og andres grenser er veldig viktig også i en «seksualisert kontekst». Dette ønsker lærere mer diskusjon om, og det diskusjonsrommet vil vi åpne.

– Hva vil du si til Risholms kritikk om at dere har et ideologisk syn på kjønn som mangler faglig belegg?

– Jeg vet ikke hvor mye han har lest av materialet vårt. I det offentlige ordskiftet er vi klare på at vi ønsker en tredje kjønnskategori. Men det vi kjemper for offentlig, er ikke det samme som opplegget vi lager til bruk i skolen. Og så lurer jeg på hva dette med kjønnsideologi er. At flere får folk får bedre fysisk og psykisk helse enn tidligere? Vi som organisasjon ønsker et større mangfold velkommen.


Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Kultur