Kultur

– Pengene kommer litt sent. Og potten er veldig liten

KIRKEMUSIKK: Kirkerådet har som mål at domkorene skal være blant de mest profesjonaliserte i Norge. Men kordirigent Vivianne Sydnes mener bevilgningene til Oslo Domkor bare rekker til et par gode konserter.

– Det er et mål å ha forutsigbar finansiering, sier domkantor og dirigent Vivianne Sydnes hos Oslo Domkor.

I fjor gikk Den norske kirke (DNK) inn for mer pengestøtte til landets domkor. I mars i år vedtok Kirkerådet å videreføre ordningen, med mål om at domkorene skal være «i første rekke» av de siste års «satsing på utvikling av profesjonelle kor i Norge».

Nå er årets domkor-midler fordelt: Åtte domkor får til sammen 420.000 kroner (se faktaboks).

– Det er fint at Kirkerådet ser viktigheten av vokalmusikken. Det signaliserer de tydelig. Men midlene kommer litt sent. Og potten er veldig liten, og dermed vanskelig å få noe skikkelig ut av, sier Sydnes.

Hun understreker at hun vil takke Kirkerådet for pengebidraget, som går til å fortsette prosjektet med å lønne profesjonelle sangere tilknyttet koret.

– I tildelingen står det at dere får midler til å etablere et vokalensemble?

– Vi har fått litt midler i høst, men man må ha mange millioner for å etablere noe som er forutsigbart. Det er utfordringen her, sier Sydnes.

Kordirigenten anslår at Oslo Domkors 137.882 tildelte kroner er nok til en allehelgenskonsert, en Bach-kantate andre juledag, samt såkalt vokalpedagogisk virksomhet.

– Jeg vil gjerne kunne lønne flere av de som synger i kirkene. Selv om frivillighet er en viktig verdi i kirka, må vi også kunne verdsette sangere ved å betale dem for jobben de har utdannelse til, sier Sydnes.

---

Midler til kor i Den norske kirke

  • I fjor vedtok Kirkerådet å gi to millioner kroner til kirkekultur, hvorav 600.000 kroner gikk til domkorene.
  • Kirkerådet videreførte ordningen. Summen for 2022 er totalt 1,6 millioner. Av dette får åtte domkor til sammen 420.000 kroner. I vedtaket heter det at «(D) et er igangsatt satsing på utvikling av profesjonelle kor i Norge som kirken med dens domkor i første rekke bør være en del av.»
  • Domkorene i Kristiansand, Bergen, Nidaros, Molde, Borg, Hamar, Stavanger og Oslo har fått innvilget søknader om støtte til å hyre profesjonelle sanglærere.
  • Oslo Domkor tildeles 137.882 kroner, blant annet til å etablere et vokalensemble med profesjonelle sangere.

---

– Formidler ønske om satsing

Inger Anne Naterstad er seksjonsleder for gudstjenesteliv og kultur i Kirkerådet, og besvarer Vårt Lands forespørsel.

– Dere fordeler 420.000 kroner ut til åtte domkor i år. Hvordan mener dere disse pengene skal bidra til at domkorene skal stille «i første rekke» av satsingen på proffe kor i Norge, som dere skriver i tilskuddsutlysningen?

– Økonomisk støtte til kirkelig kulturarbeid formidler et ønske om satsing. Korvirksomheten i Norge har en sterk tradisjon som må utvikles videre. Dette vil Kirkerådet å bidra til, sier hun.

Seksjonslederen påpeker at Oslo Domkor ble tildelt nærmere 140.000 kroner. Taket for søknadene var på 150.000 kroner.

– Kirkerådet har god dialog med Sydnes, og forstår at hennes ønske er en tilskuddsordning av et annet omfang, sier Naterstad.

Hun setter tonen ved nasjonale anledninger, men hun må ikke finne på noe nytt. – Det er viktig å hvile i tradisjonen, sier domkantor Vivianne Sydnes (42). Oslo domkor, Oslo Domkirke

Opplever kriterier som stramme

Bakgrunnen for Kirkerådets midler til domkorene er blant annet at Norsk kulturråd har lagt om støtteordningene sine, opplyser Naterstad. Før 2020 fantes en egen statlig støtteordning for kirkemusikk. I dag søker musikere på kirkemusikkfeltet om pengestøtte fra Kulturrådets generelle støtteordninger for musikk. Kirkekorene konkurrerer dermed med musikere fra en rekke ulike tradisjoner.

– Har det vært utfordring at domkorene ikke når opp i konkurransen om støtte fra Norsk kulturråd? Ønsker Kirkerådet å svare på et behov her?

– Kulturrådet bevilger ikke mindre til kirkemusikk, men det er flere i kirka som ikke søker fordi de opplever kriteriene som for stramme, sier Naterstad.

Seksjonen hun leder har ansvar for å dele ut Kirkerådets kulturmidler. Med penger fra DNK kan domkorene eksempelvis produsere musikkfiler som de igjen kan legge ved i søknader om støtte annensteds fra.

Poenget er ikke å gjøre korsangerne som stiller opp søndag etter søndag overflødige

—  Inger Anne Naterstad i Kirkerådet


Vil ikke gjøre frivillige overflødige

De såkalte Aktivitetsmidlene er finansiert av overskuddet fra Norsk Tipping, og regnes som den viktigste generelle støttepotten for norske kor. Men både Aktivitetsmidlene og Norsk kulturråds støtteordninger krever ofte at korene kan vise til billettsalg.

Kirkekorene på sin side, bidrar i gudstjenester, og har få billettinntekter. Naterstad opplyser at Kirkerådet er i samtale med myndighetene om utfordringene billett-kriteriet gir.

– I tillegg har det stor verdi å forvalte kirkemusikken i rommene den er skapt i. Ingenting er bedre enn at andre arenaer byr på kirkemusikk, men denne typen musikk er forankret og skapt til kirkerommet, sier Naterstad.

Per i dag finnes ingen helprofesjonelle kirkekor i Norge. Gullstrupene er stort sett frivillige.

– Er det en fare for at norske kirkekor får et a-lag med proffsangere og et B-lag med frivillige?

– Vi er oppmerksomme på denne problemstillingen. All virksomhet i kirkene består av frivillige og folk som lønnes om hverandre. Poenget for oss er ikke å gjøre korsangerne som stiller opp søndag etter søndag overflødige, sier Naterstad.

Korene som får sanglærerstøtte melder om større engasjement og høyere kvalitet, ifølge henne: Kirkegjengerne merker forskjellen.

Domkantor og dirigent Tone Synnøve Øygard Steinkopf i Molde

Mener prosjektet er vinn-vinn

Molde domkantori er blant korene Kirkerådet gir støtte til såkalt «vokalpedagogisk virksomhet» – eller på godt norsk sangundervisning. I fjor fikk koret støtte til å betale profesjonelle sangere. Ett år senere mener domkantor Tone Synnøve Øygard Steinkopf prosjektet ble vinn-vinn for lokalsamfunnet.

– De proffe sangerne i området har bidratt positivt hos oss, samtidig som de fikk mulighet til å få jobb som frilanssangere. De samme personene blir med videre, men i denne omgang ved å fokusere på det vokalpedagogiske, sier Steinkopf.

– Går vi mot en profesjonalisering av domkorene i Norge?

– Vi høyner nivået. Men at domkorene kun består av proffe, ser jeg ikke for meg.

Les mer om mer disse temaene:

Maria Olerud

Maria Birkeland Olerud

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur