Kultur

Historisk kirkebygg skadet av amatør

KIRKEARV: Sement brukt i steinmurer fra middelalderen har gjort skade her i landet. Den samme amatørfeilen er gjort med en historisk verdifull kirke i Spania.

Innbyggerne i den lille landsbyen Castronuño sier de ikke vet hvem «skurken» er, men gir klar beskjed om at kirka deres er påført alvorlig skade. Santa María del Castillo er omtalt i flere internasjonale medier på grunn av en «reparasjon» gjort en eller annen gang i løpet av de siste 20 årene.

Rundt et vindu fire meter opp på kirkeveggen kan man kan se at en håndverker har tettet med grå sement. Vedkommende må ha brukt en stige og har ikke en gang tatt seg bryet med å skjule sporene ved i det minste å bruke hvit sement.

Men hvem har gjort det og når?

«Vet ikke»

De 800 innbyggerne i landsbyen «aner ikke» hvem som har vært på ferde. De retter anklager tilbake mot ansvarlige regionale myndigheter. Sist gang noe vesentlig restaureringsarbeid ble utført på kirken, var for mer enn 60 år siden.

Steinvegger ble i middelalderen muret med kalkmørtel. Også i Norge er kirkevegger inntil for få tiår siden feilaktig blitt reparert med moderne sement. Det går ikke bra fordi sementen ikke puster på den måten kalkmørtelen gjør. Det kan føre til oppløst murverk og frostsprengning.

Avisen El País har snakket med borgermester Enrique Seoane som er bekymret for skaden. Han er imidlertid langt mer bekymret for at både tak og vegger roper på vedlikehold. Ugress vokser i sprekker i kirkeveggene, og taket må repareres. Seoane frykter at det kan bli for seint å vente på sentrale myndigheter.

.

Flere amatører

Den romanske kirken er av betydelig historisk verdi. El Pais melder at både erkebispesetet i Valladolid og kulturminneansvarlige myndigheter vil samarbeide med lokale myndigheter om å reparere den påførte skaden.

I Spania settes saken i forbindelse med to tidligere saker der amatører har flikket på og ødelagt kirkekunstskatter. 80 år gamle Cecilia Giménez «reparerte» et Jesus-maleri i Borja for ti år siden. I 2018 ble en statue av St. George gjenstand for en lignende maltraktering i St. Mikael-kirken i byen Estella.

Mens Norge har 158 steinkirker fra middelalderen og noen få sekulære bygg å ta vare på, har Spania en langt større kulturarv. En representant for kulturminnevernet i Valladolid påpeker at Castronuños problem er Spanias problem. Arven er overveldende: Fønikiske fort, keltiske slott, mauriske minareter, romerske murer og greske graver.

---

Santa Maria del Castillo

  • Kirke i Castronuño i Valladolid-provinsen.
  • Bygget på 1200-tallet.
  • Det er det eneste middelalderbygget som står igjen av Johanitterordenens mange bygninger.

---

Gamle Aker kirke

Sementert

Også i Norge er middelalderkirker påført skade ved feil bruk av materialer. Morten Stige har bakgrunn fra kulturminneforvaltning og bygningshistorisk forskning. Han jobber i dag i Fabrica, et selskap som leverer kulturminnetjenester.

I Vårt Land i 2019 ropte han varsku om at nasjonalarven slår sprekker, og brukte Gamle Aker kirke i Oslo som eksempel på en kirke der feilaktig bruk av sement har ført til skader på i 800 år gamle steinvegger.

– Problemet som ligger bak slike ødeleggelser er at lite midler og manglende fagkunnskap fører til arbeid som gjør mer skade enn nytte. Om slike reparasjoner er aldri så velmente, kan det gå galt, sier han.

I 2017 ble et firma dømt for brudd på kulturminneloven etter at middelalderkirken på Tingvoll ble påført uopprettelige skader under renoveringsarbeidet. Ved feilaktig bruk av slipeverktøy, ble historisk viktige spor av håndverktøy fjernet fra kirkeveggen. Stige beskrev den gang vedlikeholdssaken på Tingvoll som «grov kulturminnekriminalitet».

Her i landet har en profesjonalisering og offentlige anbudsregler ført til at slikt kirkelig vedlikehold ikke lenger gjøres av frivillige. Men som Tingvoll-saken viser, kan det gå galt også når profesjonelle firmaer gjør jobben.

– Selv proffer kan mangle fagkunnskap. Det gir spesielt utslag på områder når elektriske anlegg, alarmer, rør og slukkeanlegg skal innpasses i kirker. Vi har hatt flere jobber med å rydde opp etter slike feil. Uten rett kunnskap og forståelse av det bygget man skal jobbe med, kan man dessverre gjøre uopprettelige feil, sier Morten Stige.

Les mer om mer disse temaene:

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur