Kultur

Musiker etter endt rettssak: – Kunne ikke gjort mer

RETTSSAK: Blir Tromsøysund menighet pålagt å tilby musiker Harald Bakkeby Moe fast jobb? Nå er rettssaken unnagjort og ballen på dommernes banehalvdel.

Har en musiker som spiller 160 konserter i året, rett til fast jobb? Er 2.800 kroner per konsert en ok betaling? Og er det egentlig så farlig hva de spiller?

En prinsipielt viktig rettssak for både kirkemusikere og menigheter har foregått i Nord-Troms og Senja tingrett den siste uka. Får musiker Harald Bakkeby Moe det som han vil, kan nær ti musikere kreve fast stilling. Bakkeby Moe har saksøkt Tromsøysund menighet med krav om både erstatning og fast ansettelse etter å ha jobbet på oppdragskontrakter i en årrekke.

– Jeg er glad vi fikk redegjort så godt som mulig for hva som ligger i en musikers arbeidshverdag. Vi kunne ikke gjort stort mer, sier Bakkeby Moe etter at rettssaken ble avsluttet fredag.

Gode penger

Bakgrunn for saken er at en rekke musikere siden 2013 har arbeidet på gjentakende ettårskontrakter for Tromsøysund menighet. Kveldskonsertene i Tromsdalen kirke – bedre kjent som Ishavskatedralen – har vært en voksende suksess gjennom flere år.

Hver kveld den sørgående Hurtigruten la til kai i Tromsø, har turister strømmet til konsert i den majestetiske kirken året rundt. Enkelte kvelder har de i tillegg spilt ekstrakonserter for publikum som ikke er på båttur. De siste årene før skjebnesvangre 2020, ble det avholdt rundt 450 konserter hvert år.

Billettprisene har ligget på drøye 800 kroner, og Vårt Land har tidligere skrevet at i årene 2017-2019 har disse konsertene gitt Tromsøysund menighet et årlig overskudd på nesten fem millioner kroner.

Mens disse pengene av saksøker har blitt brukt som et argument for at musikerne må kunne tilbys fast stilling, er menigheten opptatt av at disse tallene ikke er justert for utgifter knyttet til drift, vedlikehold og opprusting av kirken. Forsvaret poengterte dessuten at toppårene 2018 og 2019 var sjeldent gode – beskrevet som klondyke-år – og dermed ikke representative for den totale tidsperioden.

Men det er om langt mer enn økonomi at partene er uenige.

Sanger Harald Bakkeby Moe.

---

Dette er saken:

  • Musiker Harald Bakkeby Moe har saksøkt Tromsøysund menighet med krav om fast ansettelse.
  • Han krever også en erstatning tilsvarende mellomlegget mellom åtte års oppdragshonorar og fast lønning, og feriepenger samt pensjonsopptjening.
  • En rettsmekling 24. august førte ikke fram.
  • Saken gikk for Nord-Troms og Senja tingrett tirsdag-fredag sist uke.

---

Ansettelsesforhold

Der en arbeidstaker er «en hver som utfører arbeid i annens tjeneste», blir ikke en oppdragstaker lovdefinert med samme klarhet. Dette har vært noe av kjernen i den fire dager lange rettssaken. Harald Bakkeby Moe har altså vært oppdragstaker siden 2013, med ettårige kontrakter som har blitt fornyet mot slutten av hvert år.

Hans advokat Lars Christian Fjeldstad brukte mye av sin tid i sluttinnlegget til å argumentere for at sangerens forhold til Tromsøysund menighet i praksis var et arbeidstakerforhold, men at han ikke har fått med seg de fordelaktige rettighetene dette medfører: stillingsvern, feriepenger, tjenestepensjon.

Som følge av det han beskrev som en feilklassifisering, hevdet han at saksøker har krav på etterbetaling av lønnsytelser, feriepenger og etterinnmelding i menighetens tjenestepensjonsordning.

Der saksøker har vært opptatt av ulempene ved å ikke være arbeidstaker, rettet den saksøkte menigheten og prosessfullmektig Thor Hager Thorkildsen på sin side oppmerksomheten mot fordelene ved å være oppdragstaker. For en oppdragstaker kan takke nei til oppdrag, fritt gjøre oppdrag for andre, og er ikke underlagt en arbeidsgivers ledelse og kontroll.

Tosifret antall vitner

Et betydelig antall har inntatt vitneboksen gjennom rettssaken. Saksøker har ført en rekke musikere som vitner, samt flere ansatte i Creo, som er Norges største fagforbund for utøvende kunstnere. Harald Bakkeby Moe – i tillegg til flesteparten av de i alt tolv musikerne som har røket uklar med menigheten – er medlemmer i kunstnerorganisasjonen.

Forbundssekretær Espen Eldøy la i sin forklaring vekt på at dette ikke er noen unik sak.

– Vi opplever til stadighet at våre medlemmer blir feilklassifisert. Mange går årevis i ulovlige oppdragsavtaler, uten det vernet en ansettelse medfører, sa han, og trakk frem sosiale goder som trygd og pensjon.

Bakkeby Moe har blitt honorert for fem timer per konsert, som til sammen blir 2.800 kroner. Creo-trioen Espen Eldøy, nestleder Anders Hovind og avdelingsleder Tore Walmsnæss var samstemte om at dette er i minste laget.

– Rent umiddelbart høres det veldig lavt ut, sa sistnevnte, og informerte om at Creos minstesats for frilansmusikere er 4.850 kroner per konsert.

På saksøktes vitneliste stod flere med tilknytning til KA arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Deriblant avdelingsdirektør Ingrid Tenfjord og tidligere forhandlingssjef Steinar Moen, som på sin side mente beregningen var uproblematisk.

.

Forberedelse og fremførelse

Disse fem timene var et springende punkt. For hva er egentlig tilstrekkelig tid til innøving, gjennomføring og etterarbeid? Musikerne har i stor grad selv kunne sette sammen musikken de skal spille. Dette, i tillegg til at mye av repertoaret gjentar seg, ble vektlagt av saksøkte.

– For en utøver som rår over valg av repertoar – og dermed vanskelighetsgrad – er dette greit. Det er mulig å velge et teknisk akkompagnementsnivå som er middels, sa kantor og tidligere KA-forhandler Steiner Moen, som var opptatt av at dette ikke var konserter for et kresent publikum.

Også fra forsvarets side ble det lagt vekt på at musikerne er sin egen lykkes smed. Menigheten kan ikke ta ansvar for musikernes egne ønsker om kreativ utfoldelse og læring, antydet forsvaret i sitt sluttinnlegg.

– Oppdragsgiver har ikke pålagt å spille intrikate stykker, men det er noe man gjør av egeninteresse, sa advokat Thorkildsen.

Moen var inne på noe tilsvarende i sin vitneforklaring:

– Hvem skal betale for egentiden for at noen skal utføre yrket de har valgt? Vil du være musiker, er det helt normalt at en musiker bruker sitt liv og sin fritid på å spesialisere egen ferdighet.

Hvor ender det?

Creo-nestleder Anders Hovind, som selv spiller et knippe kantorkonserter årlig, bemerket at det var «veldig utilfredsstillende å bare gjenta ting til det kjedsommelige», og at det ikke holder å snu bunken. Dette er også publikum tjent med, mente han.

– Når man underviser på universitetet gjør man heller ikke det, men sørger for kontinuerlig fornøyelse.

Bakkeby Moe er enig. Han mener ideen om at fem timer er nok, i beste fall vitner om manglende innsikt i hva det vil si å være musiker.

– Det kreves betydelig merarbeid fra musikernes side. Det ligger i kravene i kontrakten at vi skulle spille i mange ulike konstellasjoner og et repertoar som ikke eksisterer i note-arrangementer. I tillegg til fremførelsen, hadde ikke det vært fysisk mulig på fem timer, utdyper han til Vårt Land.

Et av hovedspørsmålene har vært hvor stor stilling en musiker som Bakkeby Moe kan tilbys. Selv har saksøker vektlagt at 160 konserter i året utgjør en full stilling i andre sammenhenger. Det vil ikke menigheten gå med på.

Ved blant annet å vise til hvor mange konserter som gjentar repertoaret, mener advokat Thorkildsen at musikerens stilling bare utgjør 34 prosent. Om man legger forsvarets utregning til grunn, vil en musiker ansatt i full stilling måtte spille opp mot 400 konserter i året.

Dommen er forventet avsagt før jul.

Menighetsrådsleder Kristoffer Kanestrøm, som representerer Tromsøysund sogn, ville ikke stille til intervju før dommen er avgitt.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur