Kultur

– Vi har en rett til å moralisere

MORALFILOSOFI: I ny bok tar filosof Espen Gamlund til orde for mer moralisering. «Pass dine egne saker» er det rådende idealet i vår tid, mener han. Det kan bli et demokratisk problem.

Filosof Espen Gamlund mener vi ikke tør å snakke nok om moral i Norge.

– Jeg tror vi ofte feiger ut, sier han.

Samtidig blir gjerne de som faktisk tør å utfordre, kalt moralister.

Moralisme og moralist er ord som har fått en veldig negativ valør i vår tid. De er nedsettende. Slik har det ikke alltid vært.

– Det er ikke så lett å spore utviklingen her, men jeg har til dels funnet de i ordbøker. Hvis man går noen tiår tilbake, til de tidlige utgavene på 50-tallet, er det ikke negativt å være moralist eller bedrive moralisme. Da er det bare å ha en oppfatning om rett og galt, om å diskutere moral. I dag har det endret seg. Nå har moralist og moralisme fått en nesten utelukkende negativ betydning.

Merkelappen moralist

Hvordan har det skjedd? Sekularisering i samfunnet, kombinert med liberalisering og relativisering av moralen, ser Gamlund som forklaringsmodeller på moralismens dårlige rykte.

– Når Gud ikke lenger blir det moralske kompasset som forklarer oss rett og galt, og folk får stor grad av frihet til å definere seg selv og utvikle sine verdioppfatninger løsrevet fra religiøse premisser, mister man det fundamentet som tidligere sikret en stor grad av enighet. Da blir det mer friksjon og mer min og din mening.

Akkurat dét er imidlertid ikke problematisk i seg selv. Problemet er snarere om alle forblir i sine skyttergraver og bruker det velkjente ordtaket «om at smaken er som baken» som rettesnor og grunn til å ikke gå andre argumenter i møte.

Dersom man trer ut av ens komfortable hi, risikerer man å få merkelappen som moralist. Det vil i praksis gjerne bety: en arrogant bedreviter som prakker egen moral og mening på andre.

Slik trenger det ikke å være, mener Gamlund.

Kunsten å moralisere, Espen Gamlund, bokomslag

---

Aktuell bok

  • Kunsten å provosere av Espen Gamlund (Dreyer forlag)
  • Gamlund er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen.
  • Utgangspunktet for boken er hva vi som privatpersoner gjør når andre opptrer på en måte som vi mener er umoralsk, eller som strider mot etablerte normer for rett og galt.

---

Vil erstatte ordet

– Ideelt sett kan moralisme ha positiv verdi, for målet vil allltid være å forandre på det som er galt. Moralisme kan altså føre til moralsk forbedring, og det vil være et gode.

Men slik ordet har utviklet seg blir det vanskelig å snu skuta.

Han mener derfor vi bør bytte ut ordet.

– Vi bør egentlig unngå å bruke ordene moralisme og moralisering, for de skader mer enn det tjener oss. Vi bør heller snakke om moralsk kritikk, foreslår han.

Vi bør unngå å bruke ordene moralisme og moralisering, for de skader mer enn det tjener oss.

—  Espen Gamlund, professor i filosofi ved UiB

Retten til å moralisere

Gamlund understreker at vi ikke må glemme at vi i utgangspunktet har en rett til å moralisere.

– Jeg mener at denne retten til å moralisere kan avledes av retten til tanke- og ytringsfrihet. Vi har en rett til å kritisere ethvert forhold vi mener er moralsk problematisk. Det betyr ikke at vi bør utøve den retten i alle sammenhenger. Noen ganger kan det selvfølgelig være galt.

– Denne retten er et viktig korrektiv til den nedvurderingen av moralisme som preger vår samtid, hvor «pass dine egne saker» rår. Langt oftere enn du tror har du en rett til å blande deg, vil være min påstand.

Gamlund mener også demokratiet er fundert på slike idealer. Særlig det han kaller «moralisering over moralisering» er en fare. Da mener han når moralsk kritikk blir møtt med «ikke bland deg».

Denne typen «moralisering over moralisering» blir et effektivt retorisk virkemiddel for å hindre videre diskusjon, skriver han i boken. Den stanser samtalen om hva som er rett og galt, og forandring av det moralsk anliggende umuliggjøres.

Til syvende og sist er dette også et demokratisk problem, varsler han.

– Jeg ønsker med boka å gi moralen et større spillerom i samfunnet. Det fordrer i første omgang at vi blir flinkere til å ta imot og servere kritikk på en saklig og velbegrunnet måte.

Noen har tenkt grundigere gjennom en problemstilling enn andre. De bør vi ofte lytte til.

—  Espen Gamlund, professor i filosofi ved UiB

Egenerfaring

Boken Kunsten å moralisere ble først til som en idé som følge av en rekke egenerfaringer.

Gamlund som til daglig er professor ved Universitetet i Bergen, er vant med å opptre i offentligheten og deretter møte kritikk – ofte preget av hersketeknikker.

– Jeg har hatt erfaringer gjennom flere år med det å bli anklaget for å bedrive moralisering.

Kritikken raser særlig inn dersom han har rettet søkelys mot noe han mener er moralsk galt, for eksempel kjøttspising.

– Folk vil ha seg frabedt at noen har bedre forutsetninger for å vite noe om hva som er rett eller galt enn andre, eller at noen i det hele tatt har samvittighet til å sette seg til doms over andre. Det faller nok mange tungt for brystet. Men jeg mener at såpass må vi tåle. Noen har tenkt grundigere gjennom en problemstilling enn andre. De bør vi ofte lytte til.

Selv om kunsten å moralisere kan være vanskelig å mestre, burde flere forsøke, poengterer Gamlund.

Geir Magne Staurland

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur