Kultur

Baptistene bekrefter konservativt samlivssyn

Et stort flertall i baptistlandsmøtet ser på «det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne som den bibelske samlivsformen».

Vedtaket lørdag må ses som et svar på striden i Baptistsamfunnet rundt menigheten i Bærum som har valgt inn i menighetsrådet en kvinne som er gift med en annen kvinne.

Det var hovedstyret som sto bak forslaget som fikk flertall. Vedtaket peker tilbake på en uttalelse vedtatt under landsmøtet i 2000: «LM 2020 fremholder det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne som den bibelske samlivsformen og bekrefter derfor uttalelsen fra LM 2000 angående homofilt samliv og lederskap i Det Norske Baptistsamfunn. LM ber alle Baptistsamfunnets menigheter om å forholde seg til dette vedtak og vår praksis.»

Forslaget fikk tilslutning fra 131 av de 179 delegatene, mens et forslag fra Kent Remi Westergren som er pastor i menighetene både i Drammen og Bærum, om å avvise forslaget, falt mot 35 stemmer.

Strid om suspensjon

Et annet punkt under samme sak skapte betydelig strid under ordskiftet. Bærum baptistmenighet har på forespørsel fra hovedstyret valgt såkalt «selvsuspensjon» mens kirkesamfunnet gjennomfører det som kalles BID2022-prosessen der et utvalg jobber med å utforme «baptistisk identitet, bibelsyn, forståelse av frihet og forpliktelse innen baptistfellesskapet fram til 2022». Den handler blant annet om synet på homofilt samliv.

Representantene fra Bærum baptistmenighet som er på landsmøtet, hadde dermed frasagt seg tale- og stemmeretten.

Blant dem som reagerte på dette var tidligere generalsekretær Billy Taranger.

– Bærum baptistmenighet får ikke forsvare sitt syn og legge fram sin sak, sa Taranger som mente det var vedtektsstridig å overlate til hovedstyre å suspendere en menighet.

Forslaget fra hovedstyret om at de midlertidig skal ha fullmakt til å suspendere menigheter ble avvist i sin opprinnelige form, mens et moderert forslag ble vedtatt.

– Moderat konservativt flertall

Magnar Mæland som leder de konservative nettverket Veien Videre, er fornøyd med retningen i vedtakene knyttet til samlivsspørsmål.

– Jeg tenker det som har skjedd på landsmøtet, viser at analysen vår stemmer, nemlig at Baptistsamfunnet har en moderat konservativ grasrot. Landsmøtet viser tydelig at det som kan kalles den tolerante gruppen, er i mindretall. Forslagene deres har falt, og mønsteret i avstemningene er nokså klart, sier Mæland til Kristelig Pressekontor.

Han sier at Veien Videre kan leve greit med det som ble vedtatt om suspensjon.

– Vi mener det er nyanseforskjeller mellom hovedstyrets forslag og det som fikk flertall. Det gir ikke den samme fullmakten til hovedstyret. Likevel blir det gitt et klart mandat om å øve trykk på menigheter som ikke følger de felles retningslinjene om homofilt samlevende i menighetsråd, sier Mæland.

– Veien Videre ble kalt elefanten i rommet i et innlegg?

– Ja, vi er blitt kalt mye forskjellig. Vi vet at vi er til provokasjon og irritasjon for noen, men alt vi har gjort, har vi gjort helt åpent, så hvis vi er en elefant, er vi en veldig synlig elefant.

Mæland innser at BID2020-prosessen kan ta lenger tid enn alle i Veien Videre kunne ønske seg, men også her mener han at retningen er viktigere enn tempoet.

– Noen hos oss har vært utålmodige, og det er en fordel å få avklart mest mulig så snart som mulig, men vi har aldri ment at vi ikke skal ha en prosess som er forsvarlig. Det viktige er at vi ser en tydelig progresjon, og denne elefanten må spises bit for bit, som det ble sagt i et innlegg i landsmøtet, sier Mæland som ikke tror hele BID-prosessen kommer i mål i 2022.

Han uttrykker ønske om at Baptistsamfunnet skal finne en vei hvor alle kan gå sammen, både lokalt og som kirkesamfunn, men er ikke spesielt optimistisk i så måte.

– Vi har gjort noen avklaringer om samlivsetikk og valgt en ny generalsekretær som har sagt hvor han står i den saken. Men Baptistsamfunnet har et så stort sprik at jeg ikke er sikker på at vi klarer å holde alt sammen framover, sier Mæland som definerer styrevalgene som viktige for å få en samlet ledelse i kirkesamfunnet.

– Nå er det viktig å skape arbeidsro, og det har vi fått med disse vedtakene, sier han.

Toner ned

Mathias H. Eidberg var menighetsrådsleder i Bærum baptistmenighet da det kontroversielle valget til menighetsrådet fant sted. Nå har han spesialansvar for dialogen mellom menigheten og Baptistsamfunnet sentralt.

Eidberg toner ned betydningen av at forslag fra salens liberale fløy ikke fikk flertall. Han vektlegger heller ikke at synet på det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne som den bibelske samlivsformen fikk klart flest stemmer i salen.

– Det viktige for oss i vedtaket om å bekrefte vedtaket fra 2000 , som Baptistsamfunnets ledelse også har understreket, er at dette er av midlertidig karakter for å skape ro. Når vi kommer så langt som at BID-prosessen skal ferdigstilles, kommer BID til å stå på egne ben uavhengig av vedtakene på årets landsmøte. Jeg vil derfor ikke overspille hva dette vedtaket vil innebære, sier han til KPK.

Utsendinger fra Bærum baptistmenighet har vært på landsmøtet, men uten tale- og stemmerett. Om selvsuspensjonen sier Eidberg at menigheten har hatt «betydelige kvaler».

– Men vi har hele tiden hatt et ønske om å støtte BID-prosessen mest mulig. Det er også bakgrunnen for at vi valgte å kun stille som observatører på landsmøtet selv om vi strengt tatt føler at dette bryter med vår tradisjon og ordning. Men hvis dette kunne bidra til et bedre klima rundt prosessene, er det et offer vi er villige til å gjøre, sier Eidberg som mener landsmøteforhandlingene har vært gode og foregått i fred og fordragelighet.

– Jeg håper og tror at vi nå kan legge noen av urolighetene bak oss og fokusere på BID-prosessen de neste par årene, sier han.

Ikke skremt

Nyvalgt generalsekretær Bjørn Bjørnø kommer inn som leder i en krevende tid for kirkesamfunnet. Han lar seg ikke skremme.

– Det er en viss uro nå, men utfordringer har jeg møtt i ulike former i hele min tjeneste gjennom 36–37 år. Jeg føler meg trygg på at BID-prosessen skal komme fram til gode ordninger og at Baptistsamfunnet ikke skal være splittet og delt, men stå samlet og være en sterk og viktig aktør for Guds rike, kommenterer han kort og sier seg glad for det tillitsvotum han fikk fra landsmøtet.

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur