Kultur

Kina truer i Norge: ‘Kommer til å knuse deg’

Uigurene holdes i et jerngrep i Kina. Uigurer som har kommet seg til Norge lever med kinesisk overvåking, krav om innordning og sanksjoner mot familien i Kina.

– Den psykiske belastningen er den verste. Det som gjør det veldig vanskelig for oss uigurene, er at vi alltid føler at vi er overvåket, alt kartlegges, men vi kan gjøre veldig lite.

Personen som snakker er en uigur som er bosatt i Norge. Vedkommende er en av flere uigurer som er blitt intervjuet av Proba samfunnsanalyse, som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har laget rapporten Press og kontroll – En studie av økonomisk, ideologisk eller religiøst press med utspring i opprinnelsesland, rettet mot personer med innvandrerbakgrunn i Norge.

Rundt 2.500 uigurer bor her i landet.

Kina med massiv kontroll

Nå avdekker Proba-rapporten at Kinas massive overvåkingen og kontrollen av minoriteten uigurene også strekker seg til Norge. Diasporaen her i landet forteller om personkontroll, kommunikasjonskontroll og familiekartlegging sammen med press og trusler.

«Uigurer i Norge opplever å bli utsatt for press og kontroll, ofte gjennom familie i Kina, nærmest uansett hvordan de oppfører seg», forteller rapporten.

Personkontroll: Kina kartlegger hvilke uigurer som oppholder seg i Norge. Uigurer som har reist fra Norge til KIna på besøk, har opplevd å bli hentet til lokal politistasjon. Her er det blitt tatt blodprøver, fingeravtrykk, DNA-prøver, kopi av ID-papirer, foto av ansikt fra ulike vinkler og stemmeprøver.

Kommunikasjonskontroll: Kina driver digital infiltrering og overvåking av mobiltelefoner, epost og nettsider, melder nettavisen Volexity.

Press og trusler: Familiemedlemmer i Kina må ringe andre familiemedlemmer som er i Norge, så tar sikkerhetspoliti, som er hjemme hos dem som ringer, over samtalen. De som nekter å samarbeide, får beskjed om å «tenke på familiene sine». Kravene som framføres er at uigurer i eksil må avslutte den regimekritiske virksomheten. En uigur forteller Proba at politiet truet med «vi har lange armer, og har alle slags midler, og vi kommer til å knuse deg».

Rapporten sier at det informantene i Norge opplyser, samsvarer godt med det uigurer i andre land forteller: diasporaen utsettes for alvorlige trusler for å få folk til å tie.

Fyller fangeleirer med uigurer

Kina fører en brutal kamp mot uigurene, landets åtte millioner store muslimske minoritet, som er bosatt i den vestlige regionen Xinjiang. Kommunistregimet i Beijing har opprettet såkalte «oppdragelsesleirer», som ikke er noe annet enn interneringsleirer viser dokumenter som ble lekket i november i fjor, via ICIJ, et internasjonalt nettverk av undersøkende journalister og New York Times.

I leirene blir hundretusener av muslimer utsatt for hjernevask og tortur. Mål: de skal gi slipp på egen kultur for å bli «gode borgere» av Kina.

Kinesiske myndigheter hevder at den muslimske befolkningen, de fleste av dem uigurer, kun er tilbudt frivillig utdannelse og trening i de mange leirene som er bygget de tre siste årene i Xinjiang-provinsen.

Human Rights Watch (HRW) har lagt fram rapporter som viser hvordan uigurene i Xinjiang blir utsatt for massiv overvåking. Kina er blitt en teknologisk stormakt på området personkontroll, og bruker teknologien aktivt mot egen befolkning.

Minister Melby lover tiltak

Rapporten fra Proba, som nå ligger på integreringsminister Guri Melbys (V) bord, forteller at konsekvensene av den kinesiske overvåkingen av, og kontrollen med, det uigurske eksilmiljøet i Norge, er alvorlig: redusert psykisk helse. Informantene forteller om søvnvansker, konsentrasjonsproblemer og depresjon. Uigurer i Norge er svært bekymret for hvordan familien i Kina skal bli behandlet av kinesiske myndigheter: at de skal bli straffet på ulike måter.

Melby sier til Vårt Land at hun skal komme tilbake med tiltak som skal møte det rapporten avdekker.

Bekymret utenriksminister

I et brev til Stortinget skriver regjeringskollega og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at «situasjonen i Xinjiang vekker sterk bekymring»:

– Vår reaksjon har vært bred og tydelig, og vi har tatt opp saken gjentatte ganger i møter med kinesiske myndigheter og i FN. Vi oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere menneskerettighetene, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter og tillate uhindret adgang til regionen for FNs høykommissær for menneskerettigheter.

LES MER OM PRESSET MOT OG KONTROLLEN AV MINORITETER I NORGE

---

Fakta:

  • Tyrkisk-tatarisk, muslimsk folk som bor i den autonome regionen Xinjiang nordvest i Kina, teller vel 8,3 millioner.
  • Kina flytter hankinesere til regionen, noe som skaper konflikter med uigurene.
  • Den internasjonale kampen mot terror og Beijings frykt for fremveksten av islamsk fundamentalisme i Sentral-Asia har medført en forverring for uigurene. Etter 11. september 2001 har Kina aksjonert mot det de kaller uiguriske separatister, de sier dette er et viktig bidrag i den internasjonale kampen mot terror.

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur