Kultur

Bok skulle gis bort etter ryddesjau – nå er teksten blitt pasjonsspill

Biskop Anne Lise Ådnøy fant en bok i en kasse merket «gis bort» på Utstein Pilegrimsgård. Nå er teksten blitt pasjonsspill med musikk av Wolfgang Plagge.

Bilde 1 av 2

Boken var An Impossible God av Frank Topping, en engelsk metodistpastor og BBC-programleder.

– Det var helt tilfeldig at jeg kom over pocketboken etter en ryddesjau på Utstein, men jeg velger å se på det som en ledelse. Jeg ble veldig betatt av den poetiske fremstillingen av Jesu lidelseshistorie. Dette er også fortellingen om våre liv, vårt forhold til Gud – og behovet for forsoning med Gud og mennesker, sier Stavangerbiskopen.

Teksten tar utgangspunkt i de menneskene som stod langs de 14 stasjonene Jesus passerte på vei til Golgata, og Topping har også lagt til syv stasjoner som består av syv møter med den oppstandne Kristus. Hun gå boken videre til styret for pasjonsspillet – med tanke en ny pasjon.

Komponist Wolfgang Plagge var allerede involvert i et nytt pasjonsprosjekt, men de manglet tekstmateriale.

LES MER: Påskepasjon som kunne vært juleoratorium

Mysterium

– Vi ville revitalisere pasjonshistorien, og Toppings tekst fanget meg. Vi får lidelseshistorien slik vi kjenner den, men den blir koblet opp mot noe personlig som treffer oss i dag. Mysteriet rundt sonofferet får en treffende aktualitet gjennom møtene med enkeltmennesker. Fattbarheten flytter seg fra generasjon til generasjon, men blir aldri fullkommen, vi er nødt til å akseptere et flerdimensjonelt univers, som vi ikke forstår fullt ut. Hjertets kunnskap kan bare sanses, sier Plagge.

Han tenker at teksten er tett opp mot det uforståelige.

– Her er det noe vi ikke helt forstår, derfor må vi tro på det. Teksten bærer med seg ny estetikk og filosofi. Den er modig, og jeg tror helheten er blitt noe som ikke bare berører intellektet – men også hjertet, sier komponisten.

Musikken har et gangmotiv som bærer oss gjennom tid og rom.

– Verket har en forankring i det gamle mysteriespillet, og de klassiske messeleddene fra rekviemet er integrert. Men historien blir dramatisert gjennom møtet med tidsvitnene. Og vi gjør store sprang i tid, fra datidens Jerusalem til en T-banestasjon i Oslo i dag. Og dramaet ender ikke med langfredag, sluttscenen er Maria Magdalena som forteller om møtet med den oppstadne Kristus, forteller Plagge.

Poetisk

Sindre Skeie har oversatt teksten til norsk.

– Først ble jeg overrasket over at en så god tekst ikke var fanget opp og tilgjengeliggjort før. Forfatteren Frank Topping skrev det ned veldig fort, som et slags programskrift. Det virker som det utløste en masse akkumulert materiale som plutselig fant en form, sier Skeie.

Han gikk løs på et krevende oversettelsesarbeid, med et ekstremt ordforråd.

– Men det er både presist og poetisk. Det er stor kunst å skrive ned et så rikt og variert språk – som samtidig er folkelig og troverdig, forteller Skeie.

– Kirken forvalter et stort mysterium – i Jesu lidelse og vei til korset – teksten er en gave til de som vil fordype seg i mysteriet. Selv beriket jeg fjorårets påske i arbeid med teksten, sier han.

Det bibelske narrativet om Jesu lidelseshistorie er knapt.

Korsbærer

– Det er lite lukt og farger i fortellingen. Topping gjør det levende og folkelig gjennom å gå inn i folkemylderet og hente ut hva enkeltpersonene så og tenkte. Vi møter blant annet Simon fra Kyréne. I denne historien reflekterer han over tilfeldighetene som brakte ham til Jerusalem, og hvorfor han plutselig blir korsbærer for Jesus.

Topping formidler også innsikt i sosiale forhold og bakgrunn til tidsvitnene.

– Han har et skarpt blikk for enkeltpersonene. Men mysteriet forsvinner aldri, gåten om korset er sterkt til stede. Men det blir aldri livsfjernt, her formidles historien av de menneskene som befant seg i mylderet i Jerusalem i påskeuken, forteller Sindre Skeie.

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kultur