Kultur

Gjenskapte 500 år gammel glans

I dag er den 500 år gamle altertavla i Norddal kirke på plass igjen, etter konservering. – Nå skinner den opp i kirken, med en friskhet i fargene vi ikke har sett før, sier soknerådsleder Gudmund Relling.

Bilde 1 av 3

Altertavlen fra rundt 1510 har vært til konservering i ett år og ni måneder.

– Den kom til oss i veldig dårlig tilstand, med løs maling og avskallinger. Vi har renset, festet løs maling og retusjert tomme felt der vi henter opp riktig farge fra den omkringliggende malingen. Det som var fullt av støv og skitt, skinner – forhåpentligvis ikke helt ulikt glansen den hadde for 500 år siden, sier konservator Anne Ørnhøi hos Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Ingen råte

Selve trekonstruksjonen er godt bevart.

– Den har ingen råte eller andre skader, treverket er i god stand. Restaureringsarbeidet har gitt oss ny informasjon om perioden, selv om det fortsatt er noen uklarheter om tavlens tilblivelse, forteller konservatoren.

Alterskapet er sannsynligvis laget ved et verksted i Lübeck. Altertavlen består av to hoveddeler med ulik datering. Den rikt utskårede rammen er barokk, fra 1600-tallet, mens det inne i rammen står et alterskap fra senmiddelalderen (omtrent 1510).

St. Olav

Dørene til alterskapet, som opprinnelig ble lagd for å lukkes, står nå permanent åpne inne i rammen. Dørene har den opprinnelige bemalingen, og viser helgener; Olav den Hellige og muligens biskop Maternus på fremsiden, og St. Margareta og Maria Magdalena på baksiden. Opprinnelig var tavlen hengslet, for å kunne lukkes, men er nå fast montert, slik at de to kvinneskikkelsene bare er synlige fra baksiden.

LES MER: Modig og maktkritisk middelalderkvinne

Korsfestelsen

I midtdelen av alterskapet står det en kalvariegruppe, skulpturer som forestiller Kristus på korset, med Maria og Johannes på hver sin side. 1600-talls-rammen rundt skapet er rikt utskåret, fargerik og utsmykket med englehoder.

Norddal kirke ble bygget i 1782, og erstattet en stavkirke. Den åttekantede kirken er den eldste trekirken på Sunnmøre.

Soknerådsleder Gudmund Relling gleder seg over å ha tavlen tilbake.

– I fraværsperioden hadde vi et fotografi av tavlen som erstatning. Det var så fint at det faktisk var kirkegjengere som ikke registrerte at tavlen var borte, forteller han.

– Folk i bygda er stolte over de klenodiene vi har av kirkekunst. Jeg opplever at det blir satt mer og mer pris på, og oppmerksomheten rundt konserveringen vil skape enda større bevissthet rundt verdien av de skattene vi sitter på, sier han.

I kveld vil det bli en markering av gjenkomsten, der folk fra Riksantikvaren og NIKU vil fortelle om restaureringsarbeidet. Riksantikvaren bevilget 2,7 millioner kroner til prosjektet i forbindelse med reformasjonsjubileet.

LES MER: Kirken slo mynt på frelsen i middelalderen

Klenodier

Olaf Steen hos Riksantikvaren er ansvarlig for de bevaringsverdige kirkene i Møre bispedømme.

– I Norge har vi fantastiske kunstskatter fra før-reformatorisk tid. Etter reformasjonen gikk en del av disse verkene tapt, særlig i landene sør for oss, men Norge slapp unna den store opprenskingen. Vi er i en unik posisjon der vi har bevart en betydelig andel av denne kunsten. Vi har flere hundretals godt bevarte kunstgjenstander fra før reformasjonen (1537 i Norge), blant annet ca. 50 alterskap. Dette er uvurderlige skatter som vi må ta godt vare på, sier Steen.

I Norge var reformasjonen også et påtrykk fra det danske styret.

– På 1500-tallet var Norge en religiøs utkant. At vi hegnet så sterkt om vår egen kirkekunst, kan også ha vært en del av en motstand mot makthaverne i Danmark, sier han.

Ny glans

Kirkeverge Magne Eivind Glomnes i Norddal har allerede sett bilder av glansen i den «nye» tavlen, og ser frem til å få den tilbake.

– Den har fått en oppfriskning i fargene som vil være til glede for de mange her i bygda som er opptatt av den fine kirkekunsten vi har. Nå må vi tenke sikring, et oppgradert brannvarslingsanlegg står på budsjettet for neste år. Vi må også forholde oss til flodbølgen fra ras i Åkeneset, som sannsynligvis vil ta med seg hele kirken når den kommer. Bølgen vil treffe oss etter 20 minutter, men får vi noen timers forvarsel har vi beredskapsplan for å redde tavlen, sier Glomnes.

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kultur