Kultur

Frykter for Frelsesarmeens omdømme

Varslingssaken i Fretex har eskalert til at varsler Per-Yngve Monsen går til retten. Nå er medlemmer av Frelsesarmeen bekymret for organisasjonens rykte.

«Jeg har lært å kjenne Frelsesarmeens øverste ledelse som mennesker som ikke vender det annet kinn til», skrev Per-Yngve Monsen på sin blogg «Reveljen» 20. juni i år. «Det er vel ikke i annet enn bønn og overfladiske samtaler at fernissen av ekte kristen atferd kommer til uttrykk», fortsetter han.

Nettopp dette inntrykket er noe mange av organisasjonens medlemmer frykter.

– Jeg synes denne saken er veldig beklagelig, sier Tor Martin Ødegaard, langvarig soldat i Frelsesarmeen.

– Vi er mange som er ulykkelige over at dette kan skje i en kristen organisasjon. Det tar seg ikke godt ut.

Går til retten

I korte trekk går saken ut på at Per-Yngve Monsen, daværende administrasjonssjef i Fretex Øst-Norge og varastyremedlem i Fretex Norge, i 2016 varslet om konsernsjefens påståtte trakassering av en ansatt. Personen hadde selv to år tidligere varslet om forholdene, men ifølge Monsen ble saken feid under teppet av Fretex. Ett år seinere skal den ansatte ha fått valget om å innrette seg etter konsernsjefen eller slutte i jobben, og valgte det siste. I januar i år ble Monsen selv oppsagt som administrasjonssjef, noe han mener er en direkte følge av hans varsling i 2016. Nå saksøker han Fretex for ugyldig oppsigelse, og saken skal i retten i januar. Fretex er varsom med å uttale seg før rettsaken, men sier til E24 at en omorganisering fra regionsselskap til virksomhetsstyrt selskap gjør at Monsens stilling ikke lenger finnes. De sier han fikk tilbud om en annen stilling, noe Monsen bekrefter.

Triste tilstander

Ødegaard har vært aktiv i Frelsesarmeen i mange år, og er opprørt over det som skjer. Han understreker at han ikke er i en posisjon til å vurdere hva som er riktig og feil i varslingssaken da han ikke har mer kunnskap om saken enn det som fremgår av Monsens blogg, men sier at om forholdene som varsles om stemmer, er det svært trist.

– Det jeg ser er en personalbehandling som ikke stemmer overens med våre verdier. Frelsesarmeen av alle bør jo gå et skritt lenger i å ta vare på enkeltmennesket.

Ødegaard jobber selv i næringslivet, og har hatt flere lederroller. Han sier oppførselen som Monsen beskriver er skremmende, og mener det langt fra gjenspeiler Frelsesarmeens holdninger.

– Denne måten å opptre på som jeg nå leser om er veldig fremmed for meg. Styremedlemmene i Fretex har ikke forretningskompetanse, og havner dermed lett i lommen på direktøren.

LES OGSÅ: Mener gjenbruk bidrar til overproduksjon av klær

Lukket ledelse

Videre forteller Ødegaard at Frelsesarmeens ledelse er «veldig lukket». Han sier flere medlemmer har prøvd å ta opp varslingssaken, men at ledelsen ikke vil ha noen dialog om temaet.

– Mange, inkludert meg, ber dem om å forlike saken, så den ikke blir blåst opp i media. Men de svarer oss ikke, sier Ødegaard. Han er også kritisk til at organisasjonen bruker penger på å holde styremøte på Holmenkollen Park Hotell, og at Fretex' nestleder, Bente Gundersen, også leder Utvalg for etisk komité i Frelsesarmeen.

– Det rimer dårlig med våre verdier. Det er en del uheldige kombinasjoner her.

Bør beklage

Rune Fløisbonn har vært medlem i Frelsesarmeen i over 50 år, og deler Ødegaards bekymring. Han mener saken bryter med organisasjonens etiske prinsipper.

– Det som kommer frem på Monsens blogg er svært langt fra det Frelsesarmeen bør praktisere, sier Fløisbonn. Han mener ledelsen bør beklage og rette opp i rotet så fort som mulig.

– Jo lengre de venter, jo verre kan dette bli. Ledelsen må forstå alvoret før omdømmet blir alvorlig svekket.

Mister troen

Monsen selv mener også organisasjonen har grunn til å frykte tap av ansikt. Han sier han sa fra til Fretex' styre om konsekvensene denne saken ville gi da han gikk videre som varsler, uten nytte.

– De ignorerte det totalt. De sa de ikke var redd for noen omdømmebelastning, sier Monsen. Han mener Fretex har mistet sin menneskeorienterte side, og nå er mest opptatt av økonomisk gevinst.

– Fretex skal være en plass for å hjelpe mennesker, men ansatte som gjør en idealistisk jobb er i ferd med å miste troen. Det verdigrunnlaget som er Fretex' store forte er styret i ferd med å tuppe i sjøen.

LES OGSÅ: Dette er målet til kristne gjenbruksbutikker

«Gjort vårt beste»

Lindis Evja, styreleder i Fretex Norge og sosialsjef i Frelsesarmeen, er uenig i påstandene ovenfor. Hun sier Fretex' styre har prøvd å håndtere saken best mulig og i tråd med organisasjonens verdier. Hun kjenner heller ikke til at Frelsesarmeens medlemmer forgjeves har prøvd å ha en dialog med ledelsen om situasjonen.

– Vi har tatt denne saken veldig seriøst. Vi har gjort så godt vi kan, men når varsler har valgt å ikke akseptere dette og heller gå til retten, er det ikke noe mer vi kan gjøre nå. Vi må vente til januar, så får retten ta stilling til dette.

– Fretex blir anklaget for å miste verdigrunnlaget sitt til fordel for økonomisk gevinst?

– Det stemmer ikke. Men det er en tøff konkurranse på dette feltet, og vi må drifte Fretex så godt som mulig.

– Vårt Land har snakket med flere medlemmer som er bekymret for omdømmet til organisasjonen. Har du forståelse for dette?

– Ja, for så vidt, alt som blir skrevet om oss har jo betydning omdømmemessig. Omdømmet er viktig for oss, og dette er ikke hyggelig for noen, sier Evja.

DETTE ER SAKEN: 

I 2016 varslet Monsen og tre andre ledere i Fretex Øst-Norge om konsernsjefens påståtte trakassering av en underordnet ansatt. Juni samme år ble Monsen også innsatt som varastyremedlem i Fretex Norge.

Den ansatte hadde selv to år tidligere varslet om forholdene, men ifølge Monsen ble saken feid under teppet. Fretex på sin side mener den ble behandlet etisk og juridisk riktig, ifølge E24. I 2015, ett år etter at den ansatte selv varslet, inngikk personen en sluttavtale med Fretex. Monsen mener imidlertid at dette i praksis var en form for utpressing fra Fretex sin side, og at den ansatte fikk valget om å innrette seg etter konsernsjefen eller slutte i jobben.

Seint i 2017 ble det lagt fram en ny organiseringsoversikt av Fretex der blant annet Monsens stilling var fjernet. I desember fikk han tilbud om en ny, lavere stilling, men avslo. En måned seinere ble Monsen oppsagt som administrasjonssjef, noe han mener er en direkte følge av hans varsling i 2016. Til E24 sier Fretex at omorganiseringen gjorde at Monsens stilling ikke lenger ville finnes, men de vil ikke uttale seg om den direkte grunnen til oppsigelsen. Konsernsjefen sa det var Nav som krevde omorganiseringen, ifølge Monsens blogg.

Fretex viser også til en advokatrapport av varslingssaken som viser at selskapet ikke har handlet galt. Monsen på sin side mener advokatene bak rapporten ikke er objektive. Han sa da fra til styret om at han ville fortsette som varsler og at dette ville få konsekvenser, men styret svarte at de ikke var redde for medieoppslag, ifølge Monsen.

Han saksøker nå Fretex for ugyldig oppsigelse, og Frelsesarmeen går dermed inn i rettssak. Den finner sted i januar.

Monsen har vært varsler i Siemens-saken i 2004, hvor han også endte opp med å miste jobben etter omorganisering. Han saksøkte og vant fram i retten, og fikk både Zolaprisen og Fritt Ords pris i etterkant.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kultur