Kultur

Mozarts ‘nye’ rekviem

Mange har prøvd å fullføre et av kirkemusikkens mest spilte og elskede verker – Mozarts Rekviem. 31 år gamle Pierre-Henri Dutron overbeviser de som «kan» Mozart.

En av den klassiske musikkens største frustrasjoner, er hvordan Mozarts Rekviem hadde hørtes ut om Mozart hadde fullført det,

Alle som har vært i nærheten av Mozart, kjenner den skumle historien om den sortkledde mannen som banket på Mozarts dør en mørk kveld og bestilte et Rekviem. Mozart tok det som et skjebnetegn – at det var sin egen dødsmesse han skulle begynne på. Da han lå for døden med partituret i hånden, tilkalte han komponisten Frans Xaver Süssmayr og dikterte og ga ham skisser til å fullføre den siste delen av verket. Süssmayr gjorde som Mozart sa, og siden er det stort sett fremført i hans versjon.

Halvparten er Mozarts

De fleste tror nok at Mozarts Rekviem er Mozarts Rekviem. I virkeligheten er det rundt regnet bare halvparten som er «ren» Mozart. Han slapp ved det turbulente Die Irae, dommens dag - deretter faller inspirasjonen, kreativiteten, spiritualiteten, teknikken til et atskillig lavere nivå, markant og utvilsomt. Det er antakelig der Süssmayr har overtatt. Og så er det også kjent at Mozart etterlot seg mer materiale enn det man tidligere har trodd, ifølge orkesterlederen, René Jacobs, som snakker varmt for Dutrons fullførelse.

Mest overraskende

Har Dutron knekt koden? Det lar seg høre og vurdere når Harmonia Mundi nå har gitt ut Dutrons versjon, hvor Süssmayrs er grunnlaget og Dutron utvider og gjør det rikere, slik han mener Mozart – som var nitid opptatt av ballanse i orkester og korsatsene, ingen utbrudd for høye, ingen ro for lav. Og orkestersatsen er gitt større fylde, mere «farger». Mest overraskende er Benedictus-delen, hvor det ikke finnes noe som med sikkerhet kan tilbekeføres til Mozart, bortsett fra åpningstaktene som er en liten harmoniøvelse Mozart skrev for sin elev, Barbara Ployer. Den er nærmest som en liten barnesang, og Dutron tror på ingen måte Mozart ville ha brukt den som innledning til et Benedictus i et Rekviem.

Vekker oppsikt

Dutron, som har vakt oppsikt blant forskere og musikere, ble fullført i fjor. Det kom til syne på bemerkelsesverdig vis. Etter en konsert oppsøkte Dutron den «dristigste» av gammelmusikklederne, René Jacobs, bak scenen og sa at han hadde fullført Mozarts Rekviem. Det hadde Jacobs hørt før, men tok det med hjem – og ble så overrasket at han ville bruke det i sin nye innspilling av verket. Det er nå gjort, hver og én kan selv bedømme. Jacobs er en av vår tids største Mozart-kjennere, og ikke minst den som har ført Mozart tilbake til «leken» i operaene.

Norsk

Som vanlig stiller han med sterkt lag, hans mer eller mindre faste etter hvert, RIAS Kammerkor og Freiburger Barokkorkester. En av Jacobs favorittsangere er norske Johannes Weisser, som er med her også.

Olav Egil Aune

Olav Egil Aune

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur