Kultur

Avsluttet Festspillene med Messias

En Messias-begeistret Halvor Nordhaug fikk det ærefulle oppdraget å introdusere avslutningskonserten på årets festspill i Bergen.

Biskopen viste at han har god kirkemusikalsk innsikt og avsluttet sitt innføringsgforedrag med å ønske publikum en velsignet stund i Grieghallen.

Festspillene i Bergen ble avsluttet onsdag kveld med en versjon av Händels Messias, som sjelden blir framført. I Grieghallen var det satt sammen et kor på 300 sangere. Det store koret deltok på utvalgte deler av kirkemusikkens mest kjente verk, mens Bergen Domkantori og et internasjonalt stjernelag av solister framførte de mest krevende partiene.

Denne typen framførelser var vanlig i London midt på 1800-tallet.

Aldri ferdig. Tre kvarter før konserten holdt den nye biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, foredrag om Händels Messias, der han innledningsvis siterte hva kveldens dirigent, tidligere domkantor Magnar Mangersnes, har sagt om sin opplevelse av verket.

Man gripes like sterkt hele tiden. Ikke en note er feilplassert. Det er et verk man aldri blir ferdig med.

Biskopen fortalte publikum hvordan verket skifter karakter gjennom de tre delene, fra Messiasforventninger og oppfyllelse av forventninger i første del, via død og oppstandelse i andre del, til den kristne fullendelse i tredje og siste del.

Oppfyllelsen i Kristus er større enn forventningen, påpekte biskopen.

Dybde. Om Händel sa biskopen at han var som Bach «en budbærer, en evangelist.»

Han hadde fått en åpenbaring fra Gud og måtte gi den videre. For meg er Händels Messias en inspirasjon til å fatte noe av dybden i Kristi verk, en intellektuell og følelesmessig tilegnelse som berører på dypet og en tilskyndelse til å fortelle det videre, sa biskop Nordhaug.

Velsignet. Han avsluttet sitt innføringsforedrag med å ønske publikum en «vakker, inspirerende og ikke minst en velsignet kveld.»

Jeg er glad for at kirken blir tatt med ved en slik anlending og for at jeg får en mulighet til å presentere det kristne budskapet ved avslutningen av den store kulturfesten som Festspillene er, framholder biskopen.

Kulturbiskop. Den nye Bjørgvin-bispen har dermed nok en gang vist seg som en svært kulturinteressert kirkeleder.

Like etter påske anbefalte han kirkefolket å gå på teateret for å oppleve «Sjøfareren» av den irske dramatikeren Connor McPherson.

«En vel så sterk preken» som den kirken ofte leverer, mente biskopen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kultur