YANGON, MYANMAR: David-stjerna viser veg. Høgt over salsbodene langs Maha Bandula, ei av hovudgatene i Yangon, heng symbolet som fortel at her held dei til, dei som langt på veg blei jaga inn i historiebøkene av japanske soldatar og burmesiske generalar.