Det er noe som ikke stemmer når julen handler om å se frem til at den er over. At gaveutvekslingen går i balanse, at en ikke «skylder» noen noe etterpå. Når utilstrekkeligheten ligger som en grumsete tåke i sinnet.