Denne veka tredde ei ny lov i kraft i Russland. Banning i filmar, bøker og teaterstykke blir i praksis forbode. Filmar med innslag av banneord skal nektast brei russisk distribusjon. Bøker med banning må seljast i forsegla innpakningar med påklistra åtvaringar. Teatra får forbod mot å sette opp «uanstendige sceneproduksjonar». NTB melder at brot på lova skal straffast med bøter på opptil 50.000 rublar, tilsvarande 10.000 
norske kroner.