Denne våren tilbyr Menighetsfakultetet (MF) katolske studieemner. MF innledet i 2005 offisielt et samarbeid med Oslo katolske bispedømme myntet på katolske studenter. På samme tidspunkt ble det også etablert undervisning i pentekostale fag.