Hans Erik Matre har medieerfaring i bøtter og spann. Han kjenner også Kirke-Norge og de kristne organisasjonene godt, både fra utsiden og innsiden. I et intervju med Vårt Land i dag retter han oppmerksomheten mot et problem som er blitt diskutert bredt i den senere tid, med utgangspunkt i den triste saken i Sjømannskirken der generalsekretæren måtte gå på dagen.