ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

SV med abort-retrett

Retten til selvbestemt abort «inntil 16 uke» er ute av SVs nye program. Partiet fjerner dermed punkt som gir påstand om «sorteringssamfunn».

ANNONSE
ANNONSE

ABORT I PROGRAM

  • Retten til selvbestemt abort er en av SVs kjernesaker.
  • Partiet har gått lengst av stortingspartiene ved å ønske selvbestemmelse inntil 16 uker.
  • Foran Arbeiderpartiets landsmøte i 2005, presset partiets kvinnebevegelse på for å utvide grensen til 16 uker. Like før selve avstemningen gikk Ap-leder Jens Stoltenberg på talerstolen, frarådet et slikt ja og berget et flertall mot.
  • Under forrige SV-landsmøte var det polarisert debatt om tidlig ultralyd – der motstanderne av et slikt tilbud gikk på et tydelig tap.
  • Det ferske SV-programmet inneholder heller ikke noe punkt om eggdonasjon og standpunkter til flere av dagens brennbare bioteknologiske stridspunkter. Men aktører tett på programarbeidet har påpekt overfor Vårt Land at dette kommer på plass under landsmøtet.
Nyhet

Kombinasjonen av så lang grense for selvbestemt abort og ja til tidlig ultralydtilbud skapte rystelser i SV for fire år siden.

– Dette åpner for «sorteringssamfunn», sa kritikere.

De fryktet at flere ville søke abort som følge av opplysninger fra ultralydundersøkelse.

Men i det nye programutkastet, som nylig passerte i landsstyret, er punktet fra de siste programmene om «å sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke» nå fjernet. Det samme er 2013-formuleringen om å gi «et offentlig tilbud om tidlig ultralyd».

– Dette er ikke noe politisk skifte, sier imidlertid SV-nestleder Snorre Valen.

Han har ledet arbeidet med SVs nye program og mener dagens politikk gjelder også fremover i SV.

LES OGSÅ: SV går mot surrogatistrømmen

A la Høyre?

Om selvbestemt abort er følgende formulert i det nye utkastet: «Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt». Akkurat som Høyres programskapere ryddet bort punktet om nei til eggdonasjon, kan også SVs fjerning av 16-ukersgrensen tolkes som et opplegg for å unngå bråk.

For fire år siden var det nemlig sprakende oppgjør internt i SV om tidlig ultralyd og abortgrensen. I 2012 hadde landsstyret etter het debatt sagt ja til en offentlig ordning med tidlig ultralyd for alle gravide – samtidig som 16-ukers grensen besto.

Profilert opprør

Før endelig programvedtak ønsket dermed flere profilerte SV-ere å unngå et opplegg for sorteringssamfunn. De ville erstatte formuleringen om «inntil 16 uker» med å nøye seg med å forsvare «dagens lov». Den har grense ved uke 12. I praksis handlet det da om å stramme inn partiets politikk.

Hele 32 partifolk sto bak fremstøtet – flere av dem profilerte partifolk. Blant dem var eks-visepresident på Stortinget, Akhtar Chaudry, og veteranen Karin Andersen. Daværende stortingsrepresentant for Akershus, Rannveig Kvifte Andresen, sa dette til Vårt Land i mas 2013:

– Vi ønsker å gi et verdisignal og uttrykke at SV ikke ønsker noe sorteringssamfunn.

LES OGSÅ: Slik kaver Venstre om regjering

På banen igjen

Kvifte Andresen er avtroppende medlem av SVs landsstyre. Hun sier hun blir overrasket om det igjen blir en stor debatt om abortpolitikken på landsmøtet i mars. Kvifte Andresen sier seg tilfreds med måten dagens programkomité har omtalt saken på.

– Men skulle det igjen bli debatt på landsmøtet om saken, så vil jeg stå for det samme som sist, sier hun.

Nye runder kan det faktisk bli. SV-nestleder Valen – lederen for hele programarbeidet – kan selv bidra til det.

LES OGSÅ: På disse punktene kan Sp stoppe Ap i verdisaker

Valen: Inn igjen

Valen forklarer Vårt Land at en av årsakene til at ordene om ultralyd og 16-uker er borte, er fordi programkomiteen lagt mest vekt på å skape ny politikk for SV på helt andre saksfelt.

– Hva slags signal er det at ord om ultralyd og abortgrense er ute?

– Både i spørsmål om selvbestemt abort og ultralyd anser jeg dagens standpunkter som gjeldende. Jeg både tror og mener at dette må inn og gjøres tydelig i programmet i løpet av landsmøtet. Selv har jeg alltid vært tilhenger av dette.

– Hvorfor inneholder ikke programmet noen setning som omtaler tidlig ultralyd?

– Det er fordi den saken jo er avgjort. Det ble den i landsstyret i 2013 og etterpå har det ikke vært noen aktuell debatt.

Valen påpeker at SV har hatt «levende debatter» om abort og bioteknologiske utfordringer de senere år.

– Ikke bare levende – de har vel tidvis vært opprivende?

– Ja, vi har alltid hatt debatt knyttet til spørsmål om bioteknologi. Men flertallet har til slutt blitt tydelig. Om SV har flyttet seg på feltet, så er det i mer liberal retning, svarer Valen.

ANNONSE
Nyhet

Kombinasjonen av så lang grense for selvbestemt abort og ja til tidlig ultralydtilbud skapte rystelser i SV for fire år siden.

– Dette åpner for «sorteringssamfunn», sa kritikere.

De fryktet at flere ville søke abort som følge av opplysninger fra ultralydundersøkelse.

Men i det nye programutkastet, som nylig passerte i landsstyret, er punktet fra de siste programmene om «å sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke» nå fjernet. Det samme er 2013-formuleringen om å gi «et offentlig tilbud om tidlig ultralyd».

– Dette er ikke noe politisk skifte, sier imidlertid SV-nestleder Snorre Valen.

Han har ledet arbeidet med SVs nye program og mener dagens politikk gjelder også fremover i SV.

LES OGSÅ: SV går mot surrogatistrømmen

A la Høyre?

Om selvbestemt abort er følgende formulert i det nye utkastet: «Kvinners rett til selvbestemt abort skal styrkes både nasjonalt og internasjonalt». Akkurat som Høyres programskapere ryddet bort punktet om nei til eggdonasjon, kan også SVs fjerning av 16-ukersgrensen tolkes som et opplegg for å unngå bråk.

For fire år siden var det nemlig sprakende oppgjør internt i SV om tidlig ultralyd og abortgrensen. I 2012 hadde landsstyret etter het debatt sagt ja til en offentlig ordning med tidlig ultralyd for alle gravide – samtidig som 16-ukers grensen besto.

Profilert opprør

Før endelig programvedtak ønsket dermed flere profilerte SV-ere å unngå et opplegg for sorteringssamfunn. De ville erstatte formuleringen om «inntil 16 uker» med å nøye seg med å forsvare «dagens lov». Den har grense ved uke 12. I praksis handlet det da om å stramme inn partiets politikk.

Hele 32 partifolk sto bak fremstøtet – flere av dem profilerte partifolk. Blant dem var eks-visepresident på Stortinget, Akhtar Chaudry, og veteranen Karin Andersen. Daværende stortingsrepresentant for Akershus, Rannveig Kvifte Andresen, sa dette til Vårt Land i mas 2013:

– Vi ønsker å gi et verdisignal og uttrykke at SV ikke ønsker noe sorteringssamfunn.

LES OGSÅ: Slik kaver Venstre om regjering

På banen igjen

Kvifte Andresen er avtroppende medlem av SVs landsstyre. Hun sier hun blir overrasket om det igjen blir en stor debatt om abortpolitikken på landsmøtet i mars. Kvifte Andresen sier seg tilfreds med måten dagens programkomité har omtalt saken på.

– Men skulle det igjen bli debatt på landsmøtet om saken, så vil jeg stå for det samme som sist, sier hun.

Nye runder kan det faktisk bli. SV-nestleder Valen – lederen for hele programarbeidet – kan selv bidra til det.

LES OGSÅ: På disse punktene kan Sp stoppe Ap i verdisaker

Valen: Inn igjen

Valen forklarer Vårt Land at en av årsakene til at ordene om ultralyd og 16-uker er borte, er fordi programkomiteen lagt mest vekt på å skape ny politikk for SV på helt andre saksfelt.

– Hva slags signal er det at ord om ultralyd og abortgrense er ute?

– Både i spørsmål om selvbestemt abort og ultralyd anser jeg dagens standpunkter som gjeldende. Jeg både tror og mener at dette må inn og gjøres tydelig i programmet i løpet av landsmøtet. Selv har jeg alltid vært tilhenger av dette.

– Hvorfor inneholder ikke programmet noen setning som omtaler tidlig ultralyd?

– Det er fordi den saken jo er avgjort. Det ble den i landsstyret i 2013 og etterpå har det ikke vært noen aktuell debatt.

Valen påpeker at SV har hatt «levende debatter» om abort og bioteknologiske utfordringer de senere år.

– Ikke bare levende – de har vel tidvis vært opprivende?

– Ja, vi har alltid hatt debatt knyttet til spørsmål om bioteknologi. Men flertallet har til slutt blitt tydelig. Om SV har flyttet seg på feltet, så er det i mer liberal retning, svarer Valen.

ANNONSE

ABORT I PROGRAM

  • Retten til selvbestemt abort er en av SVs kjernesaker.
  • Partiet har gått lengst av stortingspartiene ved å ønske selvbestemmelse inntil 16 uker.
  • Foran Arbeiderpartiets landsmøte i 2005, presset partiets kvinnebevegelse på for å utvide grensen til 16 uker. Like før selve avstemningen gikk Ap-leder Jens Stoltenberg på talerstolen, frarådet et slikt ja og berget et flertall mot.
  • Under forrige SV-landsmøte var det polarisert debatt om tidlig ultralyd – der motstanderne av et slikt tilbud gikk på et tydelig tap.
  • Det ferske SV-programmet inneholder heller ikke noe punkt om eggdonasjon og standpunkter til flere av dagens brennbare bioteknologiske stridspunkter. Men aktører tett på programarbeidet har påpekt overfor Vårt Land at dette kommer på plass under landsmøtet.