ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

«Kirken må konkurrere mer på trosmarkedet»

Dagfinn Thomassen (56) var ikke blant de fire kandidatene som Nidaros bispedømmeråd nominerte. Men kirkegrasrota aksjonerte og sørget for etternominering av kristiansanderen – som i 30 år har vært prest i Trøndelag.

ANNONSE
ANNONSE

Dagfinn Thomassen

  • 56 år. Er fra Kristiansand. Har vært prest i Nidaros hele sin prestetid. Var sokneprest i Flatanger 1988 – 1996, i Kolvereid 1996- 2008 og på Byneset og Leinstrand 2008 – 2014. Var prost i Namdal 2014 – 2016, og ble prost i Orkdal sommeren 2016.
  • Han er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet. Har vært regionalt hovedverneombud i Nidaros bispedømme i ti år fra 2002 og hovedtillitsvalgt for prestene i Nidaros 2014 – 2016.

Egenattesten

  • Energisk, engasjert, relasjonsbyggende, sårbar, stor arbeidskapasitet, utålmodig, vennlig.
  • Dagfinn Thomassen karakteriserer seg selv

Enten/eller?

  • Revyfestival på Høylandet eller operasommer-festival i Stjørdal?
  • Opera
  • Oslo Symposium eller Alternativmesse?
  • Alternativmesse
  • Johan Falkberget eller Anne B. Ragde?
  • Falkberget
  • DDE eller Trondheimsymfonikerne?
  • Trondheimsymfonikerne
  • Kanariøyene eller Israel?
  • Kanariøyene
  • Vann eller vin?
  • Vin

Ny biskop i Nidaros

  • Nidaros bispedømme omfatter fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag som består av 48 kommuner med til sammen 131 menigheter (sokn).
  • Nidaros bispedømmeråd har nominert fire bispekandidater. I tillegg er én person etternominert.
  • Alle prester og andre i vigslede stillinger i bispedømmet, samt alle Den norske kirkes proster og teologiske professorer, skal innen 20. april gi stemme til de tre personer som de vil rangere som de beste bispekandidater.
  • Nidaros bispedømmeråd og de 12 biskopene, skal innen 12. mai uttale seg om hvem av de tre kandidatene de anser mest skikket til å bli utnevnt. Biskopene skal grunngi sin uttalelse.
  • Kirkerådet tilsetter på sitt møte i Trondheim 12. – 14. juni én av disse tre kandidatene.

De nominerte

  • Nils Åge Aune
  • Herborg Oline Finnset
  • Ragnhild Jepsen
  • Kristine Sandmæl
  • I dag: Dagfinn Thomassen
Nyhet

– Hvorfor har du valgt å jobbe som prest nettopp i Nidaros?

– Fordi kona og jeg er blitt utrolig glad i landsdelen, i lynnet, i trøndere og i kirkelivet her. Helt fra vi kom i 1988 er vi blitt møtt med en raushet og åpenhet som oppleves befriende.

– Hva er forskjellen på sørlandskristendommen du lærte å kjenne som barn og ungdom – og kristendomsformen du har lært å kjenne i Nidaros?

– Sørlandet i dag er ikke det samme som da jeg flyttet ut i 1980. Men jeg opplever Nidaros som mer raust, åpent og inkluderende. Jeg har fått stor respekt for folkekirkeligheten, og den mer ordløse kristendommen her. Sørlendinger er mer verbale; de tier ikke så ofte om det de har sett og hørt. Men det ligger nok noen sørlandske gener i meg fortsatt, noen tegn på det sørlandske fromhetslivet. Som forkynner kan jeg bli ganske engasjert og ivrig, og på 80-tallet var jeg preget av Oase-bevegelsen.

Initiativtakerne til å få den akklimatiserte trønderen nominert ved såkalt supplerende nominasjon begrunnet dette med at «mangfoldet i bispenominasjonen er for snevert», og at Dagfinn Thomassen er «en samlende kandidat».

– Er du enig med dem?

– Det særegne ved mitt kandidatur er at jeg har vært prest i 30 år – i begge Nidarosfylkene, i bynære og landsens menigheter. Jeg har vært prost i to prostier og har hatt «tunge» tillitsverv i bispedømmet og presteskapet i mange år. Jeg kjenner kolleger og bispedømmet veldig godt. Teologisk og kirkepolitisk er det ikke så stor forskjell, bare nyanser mellom oss fem som nå er nominert.

LES OGSÅ: Her er bispekandidatene i Nidaros

– Hva mener du ellers gjør deg til en god bispekandidat?

– Folk sier jeg er samlende, at jeg er god på å håndtere folk og at jeg evner å skape trivsel og engasjement rundt meg. Jeg erfarer stadig at det er ved å gi at vi får. Jeg er mer relasjonsstyrt enn regelstyrt. Å vise klokskap er viktig, ikke bare å gå til lovverket for å finne ut hva som er rett og galt. Jeg er ingen paragrafrytter, men en som ønsker å være raus, smidig og klok.

LES OGSÅ: Bispekandidat Nils Åge Aune: – Jeg er blitt mindre skråsikker

– Hvilke svakheter ved deg som leder tror du prester i ditt prosti vil anføre mot deg som bispekandidat?

– Jeg tror de vil si at jeg kan oppleves utålmodig.

LES OGSÅ: Bispekandidat Herborg Oline Finnset: «Kan være bra med biskop utenfra»

– Hva mener du er en biskops første og viktigste oppgave?

– Å være leder for prestetjenesten – og utøve strategisk, åndelig og symbolsk ledelse. Biskopen må ofte gå foran, men må også kunne gå ved siden av – og noen ganger bak. Når vi ikke lenger har en statskirke er det enda viktigere enn før at biskopene står fram som godt synlige etiske veiledere i samfunnsdebatten.

– Mener du at Den norske kirke har tapt noe ved ikke lenger å være en statskirke?

– Det er for tidlig å si. Den norske kirke har ikke «trosmonopol» lenger. Vi må konkurrere på tros- og livssynsmarkedet. Vi må ta på alvor at det religiøse Norge ikke lenger er homogent. Jeg er ikke i tvil om at statskirkeordningen var med på å sikre mangfold i kirken. Jeg håper at vi vil ha det samme mangfoldet også uten statens hjelp.

LES MER: Bispekandidat Ragnhild Jepsen: – Kirken trenger biskoper i ulik alder

– Mener du at Kirkemøtet gjennom vedtak må be om tilgivelse for måten kirken har behandlet lesbiske og homofile?

– Ja, det må komme. Jeg tenker det er et tidsspørsmål før det vil skje.

– Hva er du mest bekymret for; lav gudstjenestedeltakelse eller lav deltakelse ved kirkevalg?

– Jeg er bekymret for kirkedemokratiet hvis valgdeltakelsen blir enda lavere enn nå. Jeg blir lei meg av all oppmerksomheten på at alle piler som peker nedover i kirken. Selvsagt skal vi snakke om synkende oppslutning i kirkelivet, men vi må også få fram at bildet er sammensatt. I Orkdal prosti, for eksempel, er det flere som går til gudstjeneste og nattverd enn før. Og den økningen har ikke noe med meg og min ledelse å gjøre, for jeg har bare vært der et drøyt halvår.

– Mener du at Den norske kirke bør få en erkebiskop – med Nidaros som erkebispesete?

- Nei, jeg synes det fungerer veldig greit som det er i dag, med en preses som har kontor og bor både i Trondheim og Oslo. Men kanskje bør preses hete ledende biskop.

– Hva er kjernen i din forkynnelse?

– Å gi mennesker livshjelp, håp og tro. Kirken representerer et alternativ til det olympiske motto: Hurtigere, høyere, sterkere. Jeg ønsker å fortelle at mennesker er skapt i Guds bilde og er gode nok som de er. Jeg er veldig opptatt av hvordan jeg kan gjøre kirken relevant for mennesker i det livet de lever. Kirken og forkynnelsen må gi mennesker noe å leve på – og i sin tid dø på.

LES MER: Bispekandidat Kristine Sandmæl: Ønsker at folk skal gå oppreist ut av kirken

Publisert: 20. mars 2017
ANNONSE
Nyhet

– Hvorfor har du valgt å jobbe som prest nettopp i Nidaros?

– Fordi kona og jeg er blitt utrolig glad i landsdelen, i lynnet, i trøndere og i kirkelivet her. Helt fra vi kom i 1988 er vi blitt møtt med en raushet og åpenhet som oppleves befriende.

– Hva er forskjellen på sørlandskristendommen du lærte å kjenne som barn og ungdom – og kristendomsformen du har lært å kjenne i Nidaros?

– Sørlandet i dag er ikke det samme som da jeg flyttet ut i 1980. Men jeg opplever Nidaros som mer raust, åpent og inkluderende. Jeg har fått stor respekt for folkekirkeligheten, og den mer ordløse kristendommen her. Sørlendinger er mer verbale; de tier ikke så ofte om det de har sett og hørt. Men det ligger nok noen sørlandske gener i meg fortsatt, noen tegn på det sørlandske fromhetslivet. Som forkynner kan jeg bli ganske engasjert og ivrig, og på 80-tallet var jeg preget av Oase-bevegelsen.

Initiativtakerne til å få den akklimatiserte trønderen nominert ved såkalt supplerende nominasjon begrunnet dette med at «mangfoldet i bispenominasjonen er for snevert», og at Dagfinn Thomassen er «en samlende kandidat».

– Er du enig med dem?

– Det særegne ved mitt kandidatur er at jeg har vært prest i 30 år – i begge Nidarosfylkene, i bynære og landsens menigheter. Jeg har vært prost i to prostier og har hatt «tunge» tillitsverv i bispedømmet og presteskapet i mange år. Jeg kjenner kolleger og bispedømmet veldig godt. Teologisk og kirkepolitisk er det ikke så stor forskjell, bare nyanser mellom oss fem som nå er nominert.

LES OGSÅ: Her er bispekandidatene i Nidaros

– Hva mener du ellers gjør deg til en god bispekandidat?

– Folk sier jeg er samlende, at jeg er god på å håndtere folk og at jeg evner å skape trivsel og engasjement rundt meg. Jeg erfarer stadig at det er ved å gi at vi får. Jeg er mer relasjonsstyrt enn regelstyrt. Å vise klokskap er viktig, ikke bare å gå til lovverket for å finne ut hva som er rett og galt. Jeg er ingen paragrafrytter, men en som ønsker å være raus, smidig og klok.

LES OGSÅ: Bispekandidat Nils Åge Aune: – Jeg er blitt mindre skråsikker

– Hvilke svakheter ved deg som leder tror du prester i ditt prosti vil anføre mot deg som bispekandidat?

– Jeg tror de vil si at jeg kan oppleves utålmodig.

LES OGSÅ: Bispekandidat Herborg Oline Finnset: «Kan være bra med biskop utenfra»

– Hva mener du er en biskops første og viktigste oppgave?

– Å være leder for prestetjenesten – og utøve strategisk, åndelig og symbolsk ledelse. Biskopen må ofte gå foran, men må også kunne gå ved siden av – og noen ganger bak. Når vi ikke lenger har en statskirke er det enda viktigere enn før at biskopene står fram som godt synlige etiske veiledere i samfunnsdebatten.

– Mener du at Den norske kirke har tapt noe ved ikke lenger å være en statskirke?

– Det er for tidlig å si. Den norske kirke har ikke «trosmonopol» lenger. Vi må konkurrere på tros- og livssynsmarkedet. Vi må ta på alvor at det religiøse Norge ikke lenger er homogent. Jeg er ikke i tvil om at statskirkeordningen var med på å sikre mangfold i kirken. Jeg håper at vi vil ha det samme mangfoldet også uten statens hjelp.

LES MER: Bispekandidat Ragnhild Jepsen: – Kirken trenger biskoper i ulik alder

– Mener du at Kirkemøtet gjennom vedtak må be om tilgivelse for måten kirken har behandlet lesbiske og homofile?

– Ja, det må komme. Jeg tenker det er et tidsspørsmål før det vil skje.

– Hva er du mest bekymret for; lav gudstjenestedeltakelse eller lav deltakelse ved kirkevalg?

– Jeg er bekymret for kirkedemokratiet hvis valgdeltakelsen blir enda lavere enn nå. Jeg blir lei meg av all oppmerksomheten på at alle piler som peker nedover i kirken. Selvsagt skal vi snakke om synkende oppslutning i kirkelivet, men vi må også få fram at bildet er sammensatt. I Orkdal prosti, for eksempel, er det flere som går til gudstjeneste og nattverd enn før. Og den økningen har ikke noe med meg og min ledelse å gjøre, for jeg har bare vært der et drøyt halvår.

– Mener du at Den norske kirke bør få en erkebiskop – med Nidaros som erkebispesete?

- Nei, jeg synes det fungerer veldig greit som det er i dag, med en preses som har kontor og bor både i Trondheim og Oslo. Men kanskje bør preses hete ledende biskop.

– Hva er kjernen i din forkynnelse?

– Å gi mennesker livshjelp, håp og tro. Kirken representerer et alternativ til det olympiske motto: Hurtigere, høyere, sterkere. Jeg ønsker å fortelle at mennesker er skapt i Guds bilde og er gode nok som de er. Jeg er veldig opptatt av hvordan jeg kan gjøre kirken relevant for mennesker i det livet de lever. Kirken og forkynnelsen må gi mennesker noe å leve på – og i sin tid dø på.

LES MER: Bispekandidat Kristine Sandmæl: Ønsker at folk skal gå oppreist ut av kirken

Publisert: 20. mars 2017
ANNONSE

Dagfinn Thomassen

  • 56 år. Er fra Kristiansand. Har vært prest i Nidaros hele sin prestetid. Var sokneprest i Flatanger 1988 – 1996, i Kolvereid 1996- 2008 og på Byneset og Leinstrand 2008 – 2014. Var prost i Namdal 2014 – 2016, og ble prost i Orkdal sommeren 2016.
  • Han er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet. Har vært regionalt hovedverneombud i Nidaros bispedømme i ti år fra 2002 og hovedtillitsvalgt for prestene i Nidaros 2014 – 2016.

Egenattesten

  • Energisk, engasjert, relasjonsbyggende, sårbar, stor arbeidskapasitet, utålmodig, vennlig.
  • Dagfinn Thomassen karakteriserer seg selv

Enten/eller?

  • Revyfestival på Høylandet eller operasommer-festival i Stjørdal?
  • Opera
  • Oslo Symposium eller Alternativmesse?
  • Alternativmesse
  • Johan Falkberget eller Anne B. Ragde?
  • Falkberget
  • DDE eller Trondheimsymfonikerne?
  • Trondheimsymfonikerne
  • Kanariøyene eller Israel?
  • Kanariøyene
  • Vann eller vin?
  • Vin

Ny biskop i Nidaros

  • Nidaros bispedømme omfatter fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag som består av 48 kommuner med til sammen 131 menigheter (sokn).
  • Nidaros bispedømmeråd har nominert fire bispekandidater. I tillegg er én person etternominert.
  • Alle prester og andre i vigslede stillinger i bispedømmet, samt alle Den norske kirkes proster og teologiske professorer, skal innen 20. april gi stemme til de tre personer som de vil rangere som de beste bispekandidater.
  • Nidaros bispedømmeråd og de 12 biskopene, skal innen 12. mai uttale seg om hvem av de tre kandidatene de anser mest skikket til å bli utnevnt. Biskopene skal grunngi sin uttalelse.
  • Kirkerådet tilsetter på sitt møte i Trondheim 12. – 14. juni én av disse tre kandidatene.

De nominerte

  • Nils Åge Aune
  • Herborg Oline Finnset
  • Ragnhild Jepsen
  • Kristine Sandmæl
  • I dag: Dagfinn Thomassen