ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Nils Åge Aune: – Jeg er blitt mindre skråsikker

Aune (51) er den eneste «ekte trønderen» blant de bispenominerte i Nidaros. Han er også den eneste av dem som ble ­utdannet ved Misjonssambandets misjonsskole Fjellhaug i Oslo, og som har vært Japan-misjonær.

ANNONSE
ANNONSE

Nils Åge Aune

 • 51 år. Er prost i Sør-Inn­herad prosti. Er fra Inderøy 
i Nord-Trøndelag.
 • Utdannet ved Fjellhaug misjonsskole og Menighetsfakultet.
 • Har bodd og arbeidet i Verdal siden 1995. Var sokneprest på Stiklestad før han ble prost. Har vært misjonær i Japan for Norsk Luthersk Misjonssamband og feltprest på Steinkjersannan. Har ­sittet i styret for Stiklestad nasjonale kultursenter.

Ny biskop

 • Nidaros bispedømme ­omfatter fylkene 
Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag som ­består av 48 kommuner med til sammen 131 menigheter (sokn).
 • Nidaros bispedømmeråd har nominert fire bispekandidater. I tillegg er én person etternominert.
 • Alle prester og andre i vigslede stillinger i bispedømmet, samt alle Den norske kirkes proster og teologiske professorer, skal innen 20. april gi stemme til de tre personer som de vil rangere som de beste bispekandidater.
 • Nidaros bispedømmeråd og de tolv biskopene, skal innen 12. mai uttale seg om hvem av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer, de anser mest skikket til å bli utnevnt. ­Biskopene skal grunngi sin uttalelse.
 • Kirkerådet ansetter på sitt møte i Trondheim 12. – 14. juni tilsette én av disse tre kandidatene.
Nyhet
– Hva er forskjellen på deg som NLM-misjonær i Japan og nå som prost i Sør-Innherad og bispekandidat?

– Mange år! Jeg har mye mer levd liv bak meg som 50-åring enn jeg hadde da jeg var 25. Misjonssambandsbakgrunnen har preget meg, teologien og kristendomsforståelsen min. Funda­mentet er det samme som det alltid har vært, men jeg er blitt mindre skråsikker.

– Hvordan kan du med en lavkirkelig, teologisk konservativ bakgrunn nå si ja til vigsel av likekjønnede?

– Jeg har ikke glemt hva vi lærte­ på Fjellhaug: At det er forskjell på hva som er sentrum og periferi i teologien. Sentrum handler om at Jesus led og døde for oss, slik at vi får være Guds barn. Det er dette det er viktig å være enige om. På Fjellhaug lærte vi å gå til Bibelen for å finne svarene. Bakgrunnen for at jeg for ti år siden gikk inn for vigsel av likekjønnede, var bibelstudier og møter med homofile, også i egen familie, svarer Nils Åge Aune.

Han er født på Inderøy i Nord-Trøndelag, og med unntak av to år i Japan har han hatt hele sin prestetjeneste i Midt-Norge.

– Det skulle bare mangle at det ikke var en ekte trønder blant de bispenominerte. Jeg tenker at det er viktig at noen på ­nominasjonslisten har vokst opp med Nidaros-spiritualiteten og har den i ryggmargen.

– Hva mener du preger trøndersk folkelynne og kristendomsforståelse?

– Det er flere folkelynner i Trøndelag, men jevnt over er vi nokså trauste. Kristendoms­forståelsen og spiritualiteten er preget av et kollektivt tros­uttrykk. Det er veldig mange som vil si de har tilhørighet til kirken, men det er færre som sier at de er en personlig kristen. Troen sitter for mange mer i kroppen enn i ordene. Det er viktig ikke å undervurdere det trosuttrykket.

LES MER: Prestene i Nidarosdomen får ikke stemme i bispevalget

– Hva mener du er en biskops første og viktigste oppgave?

– Å se til at Jesus forkynnes i bispedømmet. Kirken har noe å si til «generasjon prestasjon», som vi alle er en del av: Å formidle at nåden er ufortjent og at å være Guds barn handler mer om å være enn å gjøre.

– Hvilke ledererfaringer mener du gjør deg til en god biskop?

– Prosteerfaringene, med vektlegging av personalledelse.

 

Dette er de nominerte:

Kristine Sandmæl: «Ønsker at folk skal gå oppreist ut av kirken»

Herborg Oline Finnset: «Kan være bra med biskop ‘utenfra’»

Ragnhild Jepsen: «Kirken trenger biskoper i ulik alder»


 

– Hvilke svakheter ved deg som leder tror du prester i ditt prosti vil anføre mot deg som bispekandidat?

– Jeg er ikke en sjef som sier til medarbeidere: «Gjør dette!» Jeg er mer argumenterende i lederstilen og går gjerne flere runder. Noen synes det er bra, men andre vil ha mye mer tydelig beskjed.

– Hvordan vil du som biskop ­bidra til styrking av Bispe­møtet?

– Jeg tror jeg er en person som kan skape godt samtale- og samarbeidsklima der jeg er til stede, og et reflekterende rom.

LES MER: Her er bispekandidatene i Nidaros

– Mener du at menighets­prester skal ha samme tilsettingsorgan og arbeidsgiver som andre kirkelig tilsatte nå har, kirkelig fellesråd?

– Nei, jeg mener at bispedømmerådet fortsatt skal ha arbeidsgiveransvar for prestene. Hvis biskopene fratas arbeidsgiveransvaret, fratas biskopene også verktøyet de trenger for å utøve tilsyn.

– Har Den norske kirke tapt noe ved ikke lenger å være en statskirke?

– Det vet vi ikke før vi har prøvd oss som fri folkekirke en stund. Faren ved å ha så tette bånd til de som styrer landet, var at kirken kunne bli korrumpert av makten. Nå har vi mulighet til å være en enda dristigere og ­tydeligere kirke. Risikoen ved å stå på egne bein er at noen kan oppleve at kirken ikke er like bred og åpen som da den var statskirke. Mitt håp er at vi kan vise at bredden er den samme som før, svarer Aune.

Han mener det er viktig at kirken har en tydelig «offentlig
stemme», og han liker selv å skrive­ og å profilere kirken i medier.
 – Jeg er veldig opptatt av at kirken alltid må stå på de utsattes side. Det er da kirken er på sitt aller beste, og engasjement for «svake» må være vårt varemerke. Jeg blir for eksempel opprørt når jeg nå hører om enslige asylsøkere som sendes hjem når de blir 18 år.

– Hva vil du si og gjøre dersom en lokalavis angriper en prest som motsetter seg å foreta vigsel av likekjønnede?

– Jeg vil være nøye med å si at alle ansatte har rett til å velge­ om de vil vie homofile eller ikke. Samtidig vil jeg helt tydelig få fram at alle skal bli betjent av kirken og få mulighet til å bli viet i sin lokalkirke.

– Hva vil du svare på Snåsamannens oppfordring til kirken om å legge hender på folk og be for dem?

– Å be for folk er en del av det å møte mennesker i livskriser. Det har vi alltid gjort i kirken, og slik må det fortsatt være.

– Mener du at Den norske kirke­ bør få en erkebiskop – med ­Nidaros som erkebispesete?

– Jeg tror ikke kirken er moden ennå for en erkebiskop. Men det er i alle fall viktig at kirken har en tydelig lederskikkelse som er i front, også utad. Presesrollen bør utvikles enda mer i den retningen. Og Nidaros som kirkelig senter er ikke unaturlig lokalisering av Den norske kirkes ­ledende biskop.

LES MER: Lanserer egen bispekandidat i Nidaros

Publisert: 10. mars 2017
ANNONSE
Nyhet
– Hva er forskjellen på deg som NLM-misjonær i Japan og nå som prost i Sør-Innherad og bispekandidat?

– Mange år! Jeg har mye mer levd liv bak meg som 50-åring enn jeg hadde da jeg var 25. Misjonssambandsbakgrunnen har preget meg, teologien og kristendomsforståelsen min. Funda­mentet er det samme som det alltid har vært, men jeg er blitt mindre skråsikker.

– Hvordan kan du med en lavkirkelig, teologisk konservativ bakgrunn nå si ja til vigsel av likekjønnede?

– Jeg har ikke glemt hva vi lærte­ på Fjellhaug: At det er forskjell på hva som er sentrum og periferi i teologien. Sentrum handler om at Jesus led og døde for oss, slik at vi får være Guds barn. Det er dette det er viktig å være enige om. På Fjellhaug lærte vi å gå til Bibelen for å finne svarene. Bakgrunnen for at jeg for ti år siden gikk inn for vigsel av likekjønnede, var bibelstudier og møter med homofile, også i egen familie, svarer Nils Åge Aune.

Han er født på Inderøy i Nord-Trøndelag, og med unntak av to år i Japan har han hatt hele sin prestetjeneste i Midt-Norge.

– Det skulle bare mangle at det ikke var en ekte trønder blant de bispenominerte. Jeg tenker at det er viktig at noen på ­nominasjonslisten har vokst opp med Nidaros-spiritualiteten og har den i ryggmargen.

– Hva mener du preger trøndersk folkelynne og kristendomsforståelse?

– Det er flere folkelynner i Trøndelag, men jevnt over er vi nokså trauste. Kristendoms­forståelsen og spiritualiteten er preget av et kollektivt tros­uttrykk. Det er veldig mange som vil si de har tilhørighet til kirken, men det er færre som sier at de er en personlig kristen. Troen sitter for mange mer i kroppen enn i ordene. Det er viktig ikke å undervurdere det trosuttrykket.

LES MER: Prestene i Nidarosdomen får ikke stemme i bispevalget

– Hva mener du er en biskops første og viktigste oppgave?

– Å se til at Jesus forkynnes i bispedømmet. Kirken har noe å si til «generasjon prestasjon», som vi alle er en del av: Å formidle at nåden er ufortjent og at å være Guds barn handler mer om å være enn å gjøre.

– Hvilke ledererfaringer mener du gjør deg til en god biskop?

– Prosteerfaringene, med vektlegging av personalledelse.

 

Dette er de nominerte:

Kristine Sandmæl: «Ønsker at folk skal gå oppreist ut av kirken»

Herborg Oline Finnset: «Kan være bra med biskop ‘utenfra’»

Ragnhild Jepsen: «Kirken trenger biskoper i ulik alder»


 

– Hvilke svakheter ved deg som leder tror du prester i ditt prosti vil anføre mot deg som bispekandidat?

– Jeg er ikke en sjef som sier til medarbeidere: «Gjør dette!» Jeg er mer argumenterende i lederstilen og går gjerne flere runder. Noen synes det er bra, men andre vil ha mye mer tydelig beskjed.

– Hvordan vil du som biskop ­bidra til styrking av Bispe­møtet?

– Jeg tror jeg er en person som kan skape godt samtale- og samarbeidsklima der jeg er til stede, og et reflekterende rom.

LES MER: Her er bispekandidatene i Nidaros

– Mener du at menighets­prester skal ha samme tilsettingsorgan og arbeidsgiver som andre kirkelig tilsatte nå har, kirkelig fellesråd?

– Nei, jeg mener at bispedømmerådet fortsatt skal ha arbeidsgiveransvar for prestene. Hvis biskopene fratas arbeidsgiveransvaret, fratas biskopene også verktøyet de trenger for å utøve tilsyn.

– Har Den norske kirke tapt noe ved ikke lenger å være en statskirke?

– Det vet vi ikke før vi har prøvd oss som fri folkekirke en stund. Faren ved å ha så tette bånd til de som styrer landet, var at kirken kunne bli korrumpert av makten. Nå har vi mulighet til å være en enda dristigere og ­tydeligere kirke. Risikoen ved å stå på egne bein er at noen kan oppleve at kirken ikke er like bred og åpen som da den var statskirke. Mitt håp er at vi kan vise at bredden er den samme som før, svarer Aune.

Han mener det er viktig at kirken har en tydelig «offentlig
stemme», og han liker selv å skrive­ og å profilere kirken i medier.
 – Jeg er veldig opptatt av at kirken alltid må stå på de utsattes side. Det er da kirken er på sitt aller beste, og engasjement for «svake» må være vårt varemerke. Jeg blir for eksempel opprørt når jeg nå hører om enslige asylsøkere som sendes hjem når de blir 18 år.

– Hva vil du si og gjøre dersom en lokalavis angriper en prest som motsetter seg å foreta vigsel av likekjønnede?

– Jeg vil være nøye med å si at alle ansatte har rett til å velge­ om de vil vie homofile eller ikke. Samtidig vil jeg helt tydelig få fram at alle skal bli betjent av kirken og få mulighet til å bli viet i sin lokalkirke.

– Hva vil du svare på Snåsamannens oppfordring til kirken om å legge hender på folk og be for dem?

– Å be for folk er en del av det å møte mennesker i livskriser. Det har vi alltid gjort i kirken, og slik må det fortsatt være.

– Mener du at Den norske kirke­ bør få en erkebiskop – med ­Nidaros som erkebispesete?

– Jeg tror ikke kirken er moden ennå for en erkebiskop. Men det er i alle fall viktig at kirken har en tydelig lederskikkelse som er i front, også utad. Presesrollen bør utvikles enda mer i den retningen. Og Nidaros som kirkelig senter er ikke unaturlig lokalisering av Den norske kirkes ­ledende biskop.

LES MER: Lanserer egen bispekandidat i Nidaros

Publisert: 10. mars 2017
ANNONSE

Nils Åge Aune

 • 51 år. Er prost i Sør-Inn­herad prosti. Er fra Inderøy 
i Nord-Trøndelag.
 • Utdannet ved Fjellhaug misjonsskole og Menighetsfakultet.
 • Har bodd og arbeidet i Verdal siden 1995. Var sokneprest på Stiklestad før han ble prost. Har vært misjonær i Japan for Norsk Luthersk Misjonssamband og feltprest på Steinkjersannan. Har ­sittet i styret for Stiklestad nasjonale kultursenter.

Ny biskop

 • Nidaros bispedømme ­omfatter fylkene 
Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag som ­består av 48 kommuner med til sammen 131 menigheter (sokn).
 • Nidaros bispedømmeråd har nominert fire bispekandidater. I tillegg er én person etternominert.
 • Alle prester og andre i vigslede stillinger i bispedømmet, samt alle Den norske kirkes proster og teologiske professorer, skal innen 20. april gi stemme til de tre personer som de vil rangere som de beste bispekandidater.
 • Nidaros bispedømmeråd og de tolv biskopene, skal innen 12. mai uttale seg om hvem av de tre kandidatene som totalt har fått flest stemmer, de anser mest skikket til å bli utnevnt. ­Biskopene skal grunngi sin uttalelse.
 • Kirkerådet ansetter på sitt møte i Trondheim 12. – 14. juni tilsette én av disse tre kandidatene.