Nyhet

Kirkerådet har regnet på utgiftene og kapitalbehovet – og fått uavhengige revisjonsselskaper til å kvalitetssikre dem så langt det er mulig.

– Slaget vil stå om egenkapital og omstillingsmidler, tror direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet.

På høringen i Stortingets kirke-, undervisnings- og forskningskomité ble det ikke tid til å legge den samlede summen på 3,77 milliarder kroner fram for fagpolitikerne. Når Vårt Land presenterer summene for de blåblå kirketalspersonene, nekter de å kommentere dem utover følgende knappe kommentarer:

– Dette kan vi ikke ta nå, sier Høyres Norunn Benestad.