ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Ber kirken starte egne begravelsesbyråer

– De kirkelige fellesrådene bør etablere egne begravelsesbyråer for å ta tilbake regien over egen gravferdspraksis, mener kantor.

ANNONSE
ANNONSE

Gravferd i kirken

  • 90 prosent av befolkningen gravlegges i kirken.
  • Meningen med seremonien er å takke for livet og overlate den døde i Guds hender.
  • Vanlige innslag er musikk, bønn, minneord og en kort tale fra presten.
  • Ofte ønsker pårørende mer personlige innslag som ikke er knyttet opp til kirkens tradisjon eller liturgi. Disse ønskene skal vurderes av prest og kantor.
Nyhet

– Ikke en løsning for oss, sier kirkeverge i Notodden.

Det er hovedtillitsvalgt for kantorene i Oslo, Olav Rune Bastrup, som kommer med forslaget om kirkelige begravelsesbyråer. Selv arbeider han som kantor i Grønland kirke, og mener Den norske kirke mer eller mindre har mistet kontrollen over sin egen gravferdspraksis.

– De har latt kommersielle byråer overta regien over det som egentlig er kirkens ansvar å forvalte, sier han.

Bastrup peker på at gravferdene er blitt mer og mer privatiserte, noe han mener «speiler kulturelle holdninger i dagens individsentrerte samfunn». Dette gir utslag i ønsker om stadig flere ikke-religiøse innslag i kristne begravelser.

– Private byråer må ta kommersielle hensyn og skal betjene sine kunder. Kirken får i liten grad ta del i planleggingen av gravferdsseremoniene. Vi kommer inn som siste ledd i en prosess, der regien alt er lagt, sier han.

LES OGSÅ: Tror på flere ikke-religiøse innslag i kristne begravelser

Kommersielt føyelige

I et innlegg på Facebook-siden sin skriver han: «Flere av de store byråene har til og med en stall av egne freelanceprester som i realiteten står utenfor kirkelig tilsyn, eller de har egne gravferdstalere som er så kommersielt føyelige at de er i stand til å tilpasse sin svada enhver tenkelig situasjon».

Også musikkinnslag reagerer han på. Selv har han fått forespørsler om å spille populærmusikk som han ikke forstår hvordan kan passe inn i en kirkelig tradisjon.

Innebærer et rent kirkelig byrå at man i større grad vil kunne sette foten ned for pårørendes ønsker?

– Nei, dette forslaget handler ikke om det, men om å bruke den kompetansen kirken har til å veilede de som ønsker en kirkelig begravelse.

– Får ikke denne veiledningen i dag?

– Jo, men byråene har kommersielle hensyn å ta. De har heller ikke den samme kompetansen som vi i kirken har. Kirkeansatte blir på sin side passive tjenesteleverandører på bestilling fra byråene.

LES OGSÅ: Norsk firma gjør de døde om til diamanter

Andre oppgaver viktigere

I Oslo må borgerne se langt etter et kirkelig begravelsesbyrå.

– Dette er ikke noe vi kommer til å etablere med det første. Vi jobber godt med byråene i dag, og de gjør en hederlig jobb, sier kirkeverge Robert Wright i Kirkelig fellesråd i Oslo. Han synes imidlertid at kantor Bastrup peker på noen høyst reelle problemstillinger:

– Vi har som kirke et ansvar for å følge med på utviklingen i innhold og utførelse av gravferder, sier han.

Heller ikke i Notodden er det stemning for at kirkeansatte skal bli rene begravelsesagenter.

– Skal vi være i den bransjen må vi drive byråene like profesjonelt som dagens begravelsesbyråer. Er det dette vi skal gjøre? Jeg er mer opptatt av at de ansatte og prestene våre skal være så gode på å levere gravferder at folk velger kirkelig gravferd, og ikke andre alternativer, sier kirkeverge Håvard Jørgen Russnes i Notodden kirkelige fellesråd.

LES OGSÅ: Vatikanet sier nei til askespredning

Skal ikke tjene penger

Kantor Olav Rune Bastrup mener på sin side at også prislappen på dagens begravelser er et argument som taler for at fellesrådene bør starte egne begravelsesbyråer.

– En kirkelig gravferdstjeneste vil kunne levere en langt rimeligere tjeneste, hevder han. Finansieringen ser han for seg på følgende vis:

– Tanken er ikke at kirken skal tjene penger på dette, men at de skal drive etter et selvkostprinsipp. De har allerede hovedfinansiering fra andre kilder, dermed har de mulighet til det.

LES OGSÅ: Oslo vil frata kirken ansvaret for begravelser

Erfaring fra Sverige

Gunnar Hammersmark, som er direktør for Virke Gravferd, mener det ikke er begravelsesbyråene som presser prisene opp.

– I dag tilbys løsninger i alle prisklasser, og det er de pårørende som velger hva de går for, sier han.

– Har et kirkelig begravelsesbyrå noe for seg?

– Jeg tror ikke det. Det finnes for eksempel i Sverige i dag, og en utfordring er at de er forvaltningsorgan for gravplassene. Det ligger et spenningsfelt i å være forvalter på den ene siden av bordet, og å være gravferdskonsulent på den andre, påpeker han.

LES OGSÅ: Flere går i graven uten seremoni

ANNONSE
Nyhet

– Ikke en løsning for oss, sier kirkeverge i Notodden.

Det er hovedtillitsvalgt for kantorene i Oslo, Olav Rune Bastrup, som kommer med forslaget om kirkelige begravelsesbyråer. Selv arbeider han som kantor i Grønland kirke, og mener Den norske kirke mer eller mindre har mistet kontrollen over sin egen gravferdspraksis.

– De har latt kommersielle byråer overta regien over det som egentlig er kirkens ansvar å forvalte, sier han.

Bastrup peker på at gravferdene er blitt mer og mer privatiserte, noe han mener «speiler kulturelle holdninger i dagens individsentrerte samfunn». Dette gir utslag i ønsker om stadig flere ikke-religiøse innslag i kristne begravelser.

– Private byråer må ta kommersielle hensyn og skal betjene sine kunder. Kirken får i liten grad ta del i planleggingen av gravferdsseremoniene. Vi kommer inn som siste ledd i en prosess, der regien alt er lagt, sier han.

LES OGSÅ: Tror på flere ikke-religiøse innslag i kristne begravelser

Kommersielt føyelige

I et innlegg på Facebook-siden sin skriver han: «Flere av de store byråene har til og med en stall av egne freelanceprester som i realiteten står utenfor kirkelig tilsyn, eller de har egne gravferdstalere som er så kommersielt føyelige at de er i stand til å tilpasse sin svada enhver tenkelig situasjon».

Også musikkinnslag reagerer han på. Selv har han fått forespørsler om å spille populærmusikk som han ikke forstår hvordan kan passe inn i en kirkelig tradisjon.

Innebærer et rent kirkelig byrå at man i større grad vil kunne sette foten ned for pårørendes ønsker?

– Nei, dette forslaget handler ikke om det, men om å bruke den kompetansen kirken har til å veilede de som ønsker en kirkelig begravelse.

– Får ikke denne veiledningen i dag?

– Jo, men byråene har kommersielle hensyn å ta. De har heller ikke den samme kompetansen som vi i kirken har. Kirkeansatte blir på sin side passive tjenesteleverandører på bestilling fra byråene.

LES OGSÅ: Norsk firma gjør de døde om til diamanter

Andre oppgaver viktigere

I Oslo må borgerne se langt etter et kirkelig begravelsesbyrå.

– Dette er ikke noe vi kommer til å etablere med det første. Vi jobber godt med byråene i dag, og de gjør en hederlig jobb, sier kirkeverge Robert Wright i Kirkelig fellesråd i Oslo. Han synes imidlertid at kantor Bastrup peker på noen høyst reelle problemstillinger:

– Vi har som kirke et ansvar for å følge med på utviklingen i innhold og utførelse av gravferder, sier han.

Heller ikke i Notodden er det stemning for at kirkeansatte skal bli rene begravelsesagenter.

– Skal vi være i den bransjen må vi drive byråene like profesjonelt som dagens begravelsesbyråer. Er det dette vi skal gjøre? Jeg er mer opptatt av at de ansatte og prestene våre skal være så gode på å levere gravferder at folk velger kirkelig gravferd, og ikke andre alternativer, sier kirkeverge Håvard Jørgen Russnes i Notodden kirkelige fellesråd.

LES OGSÅ: Vatikanet sier nei til askespredning

Skal ikke tjene penger

Kantor Olav Rune Bastrup mener på sin side at også prislappen på dagens begravelser er et argument som taler for at fellesrådene bør starte egne begravelsesbyråer.

– En kirkelig gravferdstjeneste vil kunne levere en langt rimeligere tjeneste, hevder han. Finansieringen ser han for seg på følgende vis:

– Tanken er ikke at kirken skal tjene penger på dette, men at de skal drive etter et selvkostprinsipp. De har allerede hovedfinansiering fra andre kilder, dermed har de mulighet til det.

LES OGSÅ: Oslo vil frata kirken ansvaret for begravelser

Erfaring fra Sverige

Gunnar Hammersmark, som er direktør for Virke Gravferd, mener det ikke er begravelsesbyråene som presser prisene opp.

– I dag tilbys løsninger i alle prisklasser, og det er de pårørende som velger hva de går for, sier han.

– Har et kirkelig begravelsesbyrå noe for seg?

– Jeg tror ikke det. Det finnes for eksempel i Sverige i dag, og en utfordring er at de er forvaltningsorgan for gravplassene. Det ligger et spenningsfelt i å være forvalter på den ene siden av bordet, og å være gravferdskonsulent på den andre, påpeker han.

LES OGSÅ: Flere går i graven uten seremoni

ANNONSE

Gravferd i kirken

  • 90 prosent av befolkningen gravlegges i kirken.
  • Meningen med seremonien er å takke for livet og overlate den døde i Guds hender.
  • Vanlige innslag er musikk, bønn, minneord og en kort tale fra presten.
  • Ofte ønsker pårørende mer personlige innslag som ikke er knyttet opp til kirkens tradisjon eller liturgi. Disse ønskene skal vurderes av prest og kantor.