Kommentar

Det sitter noen samekvinner på kontoret mitt», sa Gro Harlem Brundtland da jeg møtte henne i Lille Grensen i februar 1981. Jeg gikk sporestreks opp i 16. etasje i regjeringsbygget, der det ganske riktig satt noen samekvinner og sang salmer.

Det var ikke den første aksjonen. I oktober 1979 satte samer opp telt foran Stortinget, der de sulte­streiket. Aksjonene var rettet mot Alta-utbyggingen, men det handlet vel så mye om det norske samfunnets århundrelange overkjøring av samene.

Samenes rett

Alta-aksjonene satte søkelyset mot samenes situasjon i Norge. Samerettsutvalget ble opprettet i 1980 og ­Sametinget så dagens lys noen år senere.