Kommentar

Jorda har gått inn i en ny geologisk tidsalder, mener Den internasjonale geologkongressen, som var samlet i Sør-Afrika forrige uke. For første gang i historien er jordas geologi sterkt preget av menneskelig virksomhet.

Derfor kaller de den nye perioden for Antropocen (menneskets tidsalder). De mener den begynte omtrent da jeg ble født, det vil si omtrent 1950. Kongressen vedtok at de neste tre årene skal brukes til å samle og vurdere data som vil avgjøre om man offisielt skal inndele en slik ny periode.

LES OGSÅ: Klimaendringene endrer ordboka

Nye spor