Øystein Gjerme, leder i Pinsebevegelsen i Norge

Ingunn E. Ulfsten, daglig leder i Pinsebevegelsen i Norge

Vi håper på kloke politikere i ulike partier som evner å tenke på de lange linjene og de store, etiske utfordringene knyttet til dette. Forslaget som er fremmet er et klart brudd med bioteknologilovens formål om å bruke teknologien på en slik måte at samfunnet vårt skaper plass til alle. Hvilke signaler sender vi til kommende generasjoner? Hvilke signaler sender dette til mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres familier?

I valgkampene strømmer politikere fra ulike partier til våre arenaer i Pinsebevegelsen, f.eks. til Evangeliesenterets stevne på Østerbo. Vi forventer at de tydelige løftene som gis både der og på andre møtepunkter om å ivareta de kristne verdiene, følges opp nå. Det ligger et ansvar hos oss som nasjon og hos politikerne som vedtar lover, å ta ansvar for de sårbare. Vi ønsker ikke å skape et samfunn som sorterer ut mennesker med utviklingshemning. Vi kommer derfor til å følge ekstra nøye med på hva som skjer i Stortinget på tirsdag.

LES MER OM BIOTEKNOLOGILOVEN:

Unge Venstre reagerer på Downs-kampanje. Nå legger Menneskeverd seg flat

Titusenvis seier nei til fosterdiagnostikk – opprop tar av på Facebook

Biskopene frykter ny lov kan presse foreldre til å abortere fostre med Downs syndrom

Nina Jensen: «Mine døtre ble til ved egg- og sæddonasjon. Jeg vil endre loven for dem»