Jonas Gahr Støre

Leder, Arbeiderpartiet

Berit Aalborg reflekterer klokt i sin kommentar om Arbeiderpartiet og velferdsstaten i Vårt Land 22. februar. Hennes inngang er Harald Eias serie «Sånn er Norge» på NRK. I gammel læremesterstil viser Eia oss hvordan velferdsstaten ikke bare gir mennesker trygghet og verdighet, men også større frihet og flere muligheter til å lykkes - både i eget liv og i næringsliv - enn i høyresidens gamle mønstereksempel, USA. Velferdsstaten gjør mennesker og felleskap godt, rett og slett, og har bidratt til at Norge har blitt den suksessfortellingen vi kjenner.

Vi har en god oppskrift her i Norge

Eia har, så vidt jeg har fått med meg, ikke nevnt noe politisk parti i sine programmer. Men Aalborg gjør det; hun skriver at byggesteinene i den norske modellen er kjernen i sosialdemokratisk politikk gjennom snart et århundre. Jeg er enig. For meg er seriens budskap dette: Vår modell handler om å gi alle muligheter, sikre rettferdig fordeling og løse de store velferdsoppgavene som et spleiselag. Den har gitt oss et bedre samfunn enn det noen annen modell kan vise til. Tilliten er høyere, mellom folk og mellom folk og samfunnsinstitusjoner. Næringslivet er mer produktivt. Lønningene jevnere fordelt. Og viktigst: Det er denne oppskriften som er best rustet til å møte utfordringene og mulighetene som ligger foran oss.

 Kristne og arbeiderbevegelsen var viktige pådrivere

Arbeiderpartiet var aldri alene i utviklingen av den norske modellen. Folkelige bevegelser, som den kristne lekmannsbevegelsen, var også pådriver for viktige verdier om felleskap og rettferdighet. Men det var med arbeiderbevegelsens framvekst at de første reformene kom på plass. Storhetstiden startet med Nygaardsvold-regjeringen og fortsatte med Arbeiderpartiet i regjering i etterkrigstiden.

Til denne dag er sosialdemokratiet og en sterk fagbevegelse de viktigste pådrivere og forsvarere av den norske modellen. Men modellen – som Eia beskriver på en innsiktsfull og vittig måte - er sterk, fordi den har store kvaliteter for de brede lag i samfunnet. Også de som har mest, nyter godt av velferdsstaten. «Ingen får det dårligere ved at alle får det bedre». Denne brede oppslutningen er bra. Men den kan også skjule en reell konfliktlinje; nemlig mellom de politiske valgene vi må ta for å utvikle vår samfunnsmodell videre, se nye grupper som trenger velferdssamfunnets støtte, utvikle en næringspolitikk som kan skape nye jobber, og som kan gjøre det mulig å leve av å redde klimaet.

LES OGSÅ: Civita-rådgiver: «Nei, Berit Aalborg, det er ikke bare enkelt for Ap å hyre Eia som kampanjesjef»

Min og Eias rolle er ikke den samme

Den debatten tar ikke Harald Eia. Og det forstår jeg. Det er ikke folkeopplyserens rolle. Det er min jobb. Jeg snakker ofte og gjerne om den norske modellens kvalitet og suksess. Men jeg er mest opptatt av veien videre. Jeg er mot en utvikling der store skattekutt til dem med mest, øker ulikhetene, uten at de skaper nye jobber. Jeg er mot at fellesskapet tar steg tilbake og slipper fram store kommersielle kjeder innen barnehager, helse, barnevern og eldreomsorg, slik det skjer under ledelse av Høyre og Frp. Og jeg er mot den passiviteten høyrepartiene viser når det gjelder å støtte opp om nye næringer som kan ta norske utslipp ned.

Ny serie fra Harald Eia?

Viktigere enn hva jeg er mot, er hva Arbeiderpartiet er for. Det handler programarbeidet vårt om, vi er midt i den prosessen. Mitt mål er at programmet skal trygge bærebjelkene i den norske modellen, mye av det Eia snakker om i sin serie. Vi vil styrke trepartssamarbeidet mellom stat, arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi vil stimulere til en lønnsdannelse som favoriserer investeringer i teknologi og bidrar til høy produktivitet. Vi vil satse på fagarbeidere med høy kunnskap. Vi vil at fellesskapet fortsetter å finansiere sykehus, utdanning og grunnleggende velferd av høy kvalitet. Vi vil styrke økonomien for kommuner og sykehus. Vi vil at stat og kommune samordner helsetjenestene langt bedre. Vi vil ha trygghet for jobb, trygghet på jobb, og ikke minst: Vi vil at velferdsstaten skal være der når du trenger den, uansett hvor du bor i det langstrakte landet vårt.

Lykkes vi med det, blir Norge fortsatt et trygt og godt land å bo i i 2030. Og Harald Eia får anledning til å lage en ny serie, med tittelen: «Sånn er fortsatt Norge.»

LES MER:

Varslere orket ikke være i Aps stortingsapparat: – Ble for vanskelig å omgås Giske

Berit Aalborg: «Flere Ap-kvinner opplever klimaet som giftig i kjølvannet av Giske-saken»