Hanne Linn Skogvang

Redaktør for tidsskriftet Fett

Sjefer bør oppfordre til mer skravling på jobben, lød en overskrift på forskning.no i februar i år. Det virker lenge siden nå. Siden har vi lagt bak oss (formodentlig første bølge av) en pandemi, hjemmekontor på mange av oss, og deretter sommerferie.

Ålreit hjemmekontor

Spørsmålet om hva slags arbeidsliv vi skal tilbake til, melder seg atter en gang. For noen begynte å spørre mens pandemien herjet og vi var i lockdown: Var det ikke ganske ålreit, dette hjemmekontoret? Var det ikke noen fordeler, som færre møter, mindre reisetid til jobben, frihet på arbeidsplassen – for ikke å glemme det å slippe middelmådig lunsj, småforstyrrelser og kanskje en ­illeluktende kollega?

Studien referert til over er gjort av Antonia Dietmann. Hun viser at uformell prat på arbeidsplassen fremmer godt samarbeid og et godt miljø – og dermed også effektivitet. Mange møter er kanskje en tidstyv på norske arbeidsplasser, men tro det eller ei, mennesker ser ut til å ville omgås andre mennesker.

Hanne Linn Skogvang
Foto: Emma Hegnar/Fett

«Jeg kjenner også ulempene en svakere tilknytning til en arbeidsplass kan føre til», skriver Hanne Linn Skogvang, redaktør for Fett. Foto: Emma Hegnar/Fett

Jobb og fritid

Arbeidsplasser med åpent landskap har høyere terskel for småprat, og slår dermed dårligere ut i studien. Professor Stein Knardahl spekulerer i om man også trenger isolasjon for å være effektiv – og det åpne landskapet øker behovet for å være privat på arbeidsplassen. Det blir spekulasjon fra min side, men: Kanskje var det også derfor flere opplevde hjemmekontoret som en slags lettelse? Med andre ord er trenden om åpnere landskap i strid med arbeidslivsforskning.

Jeg jobber som frilansskribent og ­redaktør i et tidsskrift som har lite tilgang til skikkelige kontorlokaler. Det betyr at jeg jobbet mye hjemme før 12. mars 2020, og var sånn sett godt skikket til hjemmesittingen som mange kontorarbeidere ble pålagt som følge av covid-19. Jeg kjenner også ulempene en svakere tilknytning til en arbeidsplass kan føre til. For mens jeg ikke er fremmed for at fleksibilitet kan føles som et gode for den enkelte arbeidstaker, er jeg ikke i tvil om at gode kolleger, en jobb å gå til – og ikke minst komme hjem fra, er sunt for mental helse. Å skille mellom jobb og fritid er blant annet viktig for å holde meg i vater, men er vanskelig å opprettholde.

LES MER: Civita-rådgiver: «Mange opplever at mor, far og søsken kommer nærmere»

Destruktive forhold

Det er også andre grunner til å se skeptisk på hjemmet som kontorplass. Under korona har vi fått økt fokus på vold i hjemmet. Nettopp fordi vi har vært mer isolerte i våre avgrensede kohorter, og fordi avbrekkene fra denne har vært færre. Legg så til en global krise på flere plan der vold mot kvinner gjerne øker. Om man ser for seg en radikal dreining mot mer hjemmekontor, kan det også føre til mindre kontakt med omverdenen for de som trenger det mest – blant andre sårbare kvinner, men også menn i destruktive forhold. Videre kan det fremheve forskjeller mellom folk. Det er forskjell på å jobbe fra en ettroms, en trang treroms med flere unger eller romslig enmannsbolig.

Illusjon om frihet

«Hjemmet stenger horisonten» hevdet filosof Simone de Beuavoir i Det annet kjønn, som kom ut i 1949. Hun tenkte på hvordan middelklasse-­kvinnene hadde begrenset tilgang til ­organiske fellesskap som menn fikk via arbeid. De møttes, de hverandre, og fikk solidaritet med hverandre, de kunne organisere seg – i motsetning til datidens husmødre. En tanke verd å ta med seg etter sommerferien.

Sosiologen Eva Illouz sier det rett ut i et intervju i tidsskriftet Vagant om hjemmekontoret; hun kaller fjernarbeid for en illusjon om frihet. «Hjemmekontoret er også direkte skadelig for politiske og sosiale aktiviteter, for eksempel fagforeningsarbeid. Hvis du vil isolere, fragmentere og splitte, er dette den ideelle måten å gjøre det på, ettersom folk ikke har følelsen av å bli hersket over,» sier hun.

Etter mitt syn bør vi være på vakt mot ivrige sjefer som aner muligheter for innsparinger via hjemmekontoret. Jeg tror vi vil savne illeluktende kolleger når det kommer til stykket.

LES MER OM HJEMMEKONTOR: 

Mor til barn med funksjonshemming: – Verden faller verden i grus

Psykolog tror brakkesyken vil øke: Her er råd til småbarnsfamilier og eldre

Barnepsykolog med råd til foreldre med små barn hjemme: «Sutring kan fort forekomme. Behold roen!»