Magne Supphellen


Medlem av sentralstyret i KrF


Vårt Lands politiske redaktør ­Berit Aalborg kommenterer den 30. ­november i Vårt Land den ­pågående strategiprosessen i KrF. Aalborg er bekymret over den nye generalsekretærens oppfordringer til lagbygging og lojalitet mot beslutninger. Det er en merkelig bekymring som vitner om liten forståelse for strategiprosesser.

Strategiarbeid

Utvikling og gjennomføring av strategier er en hovedoppgave for ledelsen i alle virksomheter. Strategien skal klargjøre hvilke mål som skal prioriteres i­ ­arbeidet med å realisere virksomhetens ­formål, hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene og hvilke ressurser som må til for å gjennomføre tiltakene. Gode strategi­prosesser begynner med grundige analyser og bred involvering. Her skal det være høyt under taket og rom for mange ­perspektiver. Det er avgjørende at nye mål og tiltak ­baseres på dyp innsikt om ­organisasjonenes ­styrker, svakheter og muligheter. Så er det ­ledelsens oppgave å samle innsikten og definere ­hensiktsmessige mål og tiltak. I ­politiske virksomheter og medlemsorganisasjoner må utkast til mål og tiltak ut på høring for å ­sikre at endelige planer har bred forankring i ­organisasjonen.

LES OGSÅ: Hareide-rådgiver om nestlederne: - Han ga dem lillefingeren, så tok de hele hånda

Uenighet må tas internt

Når endelig ­strategi er på plass, må den gjennomføres i praksis og formidles eksternt. Da er det ­avgjørende at laget er samlet og at ­historien som fortelles utad er tydelig. Uten denne ­tydeligheten, blir det uklart for mål­gruppene hva virksomheten vil. Utydelighet er lite ­attraktivt. Derfor er det ikke bare legitimt at uenighet tas internt, det et tvingende nødvendig dersom virksomhetens formål skal realiseres.

Aalborg anbefaler i stedet mer uenighet i full offentlighet: «De (ledelsen) må slutte å si at kritikk ikke skal tas i offentlighet, men kun internt. (…). Kanskje må de tåle mer av det Hareide tålte, nemlig motstand i åpent lende». Det er fristende å be Aalborg lese sine egne artikler om partiet under og etter retningsstriden i fjor. Der ser vi resultatet av krangel i full offentlighet: En lang rekke negative artikler om et parti som spriker i alle retninger.

Hovedproblem i KrF

Manglende ­profesjonalitet på strategi og organisasjon­s­-
utvikling har vært et hovedproblem i KrF i en ­årrekke. Partiets nye general­sekretær, Geir Morten Nilsen, har allerede ­løftet ­dette arbeidet mange hakk. Han har på kort tid, etter bred involvering, utviklet en ­strategi for styrking av KrFs organisasjon i tråd med ­gjeldende ­faglige prinsipper for ­strategisk planlegging. Strategien er grundig og av et helt ­annet ­kaliber enn det vi har sett fra ­partiet tidligere. Noe godt er på gang i 
KrF.

 

MER OM KRFs RETNINGSVALG:

VIDEO: Slik beskriver Hareides rådgiver de fem mest dramatiske øyeblikkene i KrF-kampen

Hareide går ut av politikken – ferdig med Stortinget og avlyser omkamp

Den «gule» KrF-toppen fikk vite Hareide-avgang i hemmelig møte – sa noe helt annet utad