Margrete Kvalbein, daglig leder i Korsvei

Sigmund Gulliksrud, styreleder i Korsvei


Takk, Therkildsen, for at du skriver så åpent, klokt og tydelig om det som kan holde oss fast i tro, og det som kan gjøre at vi mister den. Det er vondt å lese om hvordan troen forlot deg, samtidig er det noe forløsende i at du setter fingeren så presist på hvordan det skjedde.

Ikke Korsveis teologi

Det er trist å lese at troen forsvant under Korsvei-festivalen i 2011, da terrornyhetene slo inn i det som skulle være en feiring av liv og fellesskap. Du forteller at en prest på festivalen sa til deg at «Gud har en plan med alt», og at dette også skulle gjelde at du var på Korsvei, og ikke på Utøya, der du også hadde planer om å være. Hvor velment dette enn kan ha vært, er dette likevel ikke uttrykk for en teologi Korsvei står for.

Korsvei er et mangfold, og vi kan som bevegelse ikke svare for hva enkeltmennesker har sagt under festivalen. Vi må bare ta på alvor det du forteller om at ordene slukket lyset inne i deg. Denne beskrivelsen får så uhyggelig klart fram hva feil ord til feil tid kan gjøre. Flere i Korsvei-bevegelsen vil nikke gjenkjennende til at tanken om at «Gud har en mening med alt» virker negativt på tro og liv.

LES OGSÅ: Geir Hellemo svarer Torvald som mistet troen etter Utøya: «Gud er i grunnen litt maktesløs»

Bibelen er grusomt ærlig

Fra Adam og Eva i Edens hage og videre i en lang rekke fortellinger, ble det ofte ikke som i Guds plan. Bibelen er grusomt ærlig på at Guds gode vilje ikke alltid får gjennomslag i verden. Det er derfor vi søker Jesus Kristus, bygger fellesskap, vil leve enklere og fremme rettferdighet, slik vi har formulert det i Korsveis fire veivisere. Det meningsløse skal ikke gis mening - det må overvinnes med noe sterkere.

I Korsveis målsetting står det at vi vil «inspirere og utfordre mennesker til å søke fortrolig fellesskap med Jesus Kristus, og forenes med ham i kampen for livet i vår verden.» Denne målsettingen gjelder også den veiledningen og sjelesorgen som tilbys på festivalene. En kamp for livet, det er protest mot alt som truer og ødelegger - ikke et forsøk på å gjøre det onde meningsfylt.

Håpet i Kristus

Sammen med erkjennelsen av at vi har en kamp å kjempe, løfter Korsvei fram håpet. Vi vil være med på å gi det glimtet av Guds rike som vi kan få oppleve her på jord - slik du selv beskriver fra den gang du opplevde tilhørighet i tro: «Jeg følte på en åndelig aksept og kjærlighet jeg aldri hadde funnet andre steder.»

Du spør etter «kilden for håp» i din tekst. Vårt beste håp ser vi i Jesus Kristus. For oss er Jesus, både hans liv, død og oppstandelse, en kilde til aksept og kjærlighet, ja til frelse. Denne gaven lever vi i, søker vi å næres mer av. Og gi videre gjennom å kjempe for livet.

Til slutt: Takk for det du bidro med i Korsvei i din tid. Om du en vakker dag ønsker deg tilbake til festival - med eller uten lys inni, med eller uten store, vonde spørsmål i bagasjen: Velkommen!

LES MER:

Arne Borge: «Hva er vitsen med å være kristen?»

Alf Gjøsund: ‹‹Fortapelsen er ikke noe Gud påfører oss, det er noe vi selv påfører oss og andre››

Min tro-intervju med Tord Gustavsen: – Lyset bærer til og med når det er som mørkest