De som tror jeg sikter til den brede miljøbevegelsen mistolker meg

Men ideen om at mennesket er et vesen med spesielt høy verdi, og at alle mennesker har den samme, høye verdien uavhengig av egenskaper er under press og debatt. Mennesket er noe mer enn et intelligent dyr.

Verdidebatt

Kjell Ingolf Ropstad

Leder i KrF

Til landsstyret i KrF fredag 8. november var klimapolitikk hovedtema i min tale. Jeg pekte også på noen ideer som jeg mener utfordrer det kristne menneskesynet, og som jeg ikke ønsker at skal få sterkere fotfeste i Norge. Jeg nevnte dem som vil gjemme vekk religion fra det offentlige rom, høyreekstreme og deler av den internasjonale, grønne bevegelsen.

Mistolker meg

Enkelte har valgt å trekke meg svært langt, og har mistolket meg som om jeg mener hele miljøbevegelsen og kampen for klima og miljø er i strid med kristne verdier. Det er selvsagt ikke riktig. Min agenda er at KrF skal melde seg enda sterkere på i klimakampen og skape en grønnere profil. Dette er det motsatte av å dra KrF bort fra det engasjementet vi alltid har hatt i partiet vårt for de store og viktige spørsmålene rundt klima og miljø.

Så la det ikke herske noen tvil: Min tale til KrFs landsstyret var ikke et angrep på MDG. Og det var ikke et angrep på klimabevegelsen generelt. Jeg ser på MDG som en god alliert i klimakampen. Dette handler altså ikke om dem, eller deres velgere. Debatten jeg reiser handler om det jeg mener er farlige ideer i underskogen av den grønne bevegelsen, ikke blant mainstream engasjerte og miljøbevisste mennesker. Det er tanker som nedvurderer menneskeverdet, tanker som ikke må få fotfeste og som KrF alltid vil være på vakt mot.

LES OGSÅ: Fortsatt full klinsj: Bastholm vil at Ropstad beklager

«Verdens farligste filosof»

En diskusjonen om hvilket menneskesyn man bygger på er viktig. For det er ikke en selvfølge at man ser på mennesket med en iboende verdighet. Menneskeverdet, altså ideen om at mennesket er et vesen med spesielt høy verdi, og at alle mennesker har den samme, høye verdien uavhengig av egenskaper, funksjonsevne og bevissthet, er under press og debatt. Mennesket er noe mer enn et intelligent dyr.

Ifølge den australske moralfilosofien Peter Singer er det ikke noe spesielt ved å være menneske. «Medlemskap i arten Homo sapiens gir ikke automatisk retten til å leve», mener han. I boken Animal Liberation (1975) skriver han at dette er et utslag av en «spesisisme», altså en artsjåvinisme som sammenlignes med rasismen. Det er kjennetegn som selvbevissthet, rasjonalitet, interesser og følelser som gir en skapning verdi, ifølge Singer. Siden ikke alle mennesker har slike kjennetegn, har heller ikke alle mennesker verdi. Derimot kan noen dyr, som sjimpanser eller gorillaer, være «personer» og ha krav på beskyttelse. Ut fra denne tankegangen har Singer inntatt kontroversielle standpunkter om eutanasi og avliving av spedbarn med spesielle handikap. Dette har fått enkelte til å kalle australieren for «verdens farligste filosof».

Det kristne menneskesynet

Jeg mener Peter Singers tankegods er livsfarlig – og det var slike ideer jeg hadde i tankene da jeg advarte mot et menneskesyn som har fått fotfeste i deler av den grønne bevegelsen. Grunnleggende dyrevelferd bør være et mål for ethvert samfunn. Problemet oppstår i det øyeblikk vi visker ut forskjellen mellom mennesker og dyr – og begynner å tillegge noen dyr høyere verdi enn noen mennesker. Da har vi i realiteten satt menneskeverdet ut av spill.

Mange tar det kristne menneskesynet for gitt. Jeg mener det må løftes opp og kjempes for. Det kristne menneskesynet innebærer en forståelse av mennesket som skapt i Guds bilde. Det gir alle mennesker en unik verdi som ingen har rett til å krenke. Derfor vil vern av mennesket fra unnfangelse til naturlig død, alltid stå sentralt i vår politikk.

LES OGSÅ: Fylkesledere støtter Ropstad – men advarer: – MDG er ingen fiende

Høyreekstremisme

Da FNs generalforsamling vedtok verdenserklæringen om menneskerettighetene, var de opptatt av å understreke at hvert enkelt menneske har et ukrenkelig og iboende menneskeverd. I 1948 visste man at dette ikke var en selvfølge, og dermed skrev man i innledningen til menneskerettighetene at tanken om menneskets iboende verdighet var «grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden».

Høyreekstremisme er fremdeles en trussel mot dette menneskeverdet, med sine holdninger om at menneskets verdi er basert på etnisitet. Også i Norge. Det er ikke mange uker siden PST oppdaterte sin trusselvurdering av det høyreekstreme miljøet i Norge, og mente det er mulig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger det kommende året.

Ekstrem sekularisme

Sekularismen og ideen om at tro og livssyn bare hører til i det private rom går også på tvers av det kristne menneskesynet. Frankrikes ekstreme sekularisme er for eksempel ingen modell til etterfølgelse. Jeg ønsker et samfunn der menneskers religiøse identitet ikke blir sett på som en trussel. Vårt Land skrev i forrige uke om en ny, norsk avhandling som viser at kristne diskrimineres nesten like mye som muslimer dersom de er åpne om religiøs tilhørighet i jobbsøknaden. Vi har en utfordring i samfunnet vårt, dersom det å ha en kristen eller muslimsk bakgrunn blir sett på som noe negativt eller rart.

Menneskeverd

KrF ønsker et samfunn med plass til alle, der alle i størst mulig grad kan leve frie og selvstendige liv. Evner og egenskaper, kjønn, etnisitet, seksuell orientering, språk og religiøst og politisk ståsted skal ikke være noe som begrenser et menneskes plass i fellesskapet. Alle mennesker har et unikt og likt menneskeverd – det må vi stå for!

LES OGSÅ: Ropstad angrer ikke på MDG-angrepet: – Dette er en viktig sak

LES OGSÅ: Berit Aalborg: «KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har grunn til å frykte MDG»

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt