Kyrre Kolvik

Sokneprest Bodø domkirke

De siste 15 årene har vi hatt en ordnet beredskap for prester i menighetene, slik at det alltid skulle være en prest tilgjengelig også utenom vanlig arbeidstid, i fall noe kom på så man trengte en prest. Det er særlig politiet som har benyttet seg av det, og som har bedt prestene om å melde uventede dødsfall til pårørende. Dette er en tjeneste som prester til alle tider har utført, og som vi har sett på som en naturlig del av vår sjelesørgeriske tjeneste i samfunnet.

Dårlig betalt

Da arbeidsgiveransvaret i 2017 skulle flyttes over fra Staten til Kirkerådet, ble ny beredskapsavtale forhandlet. Prestenes fagforeninger, som få år før hadde ment at beredskap måtte godtgjøres på linje med andre yrkesgrupper som har beredskapsordning, gikk nå med på at all avspasering ble strøket, beredskapstiden ble utvidet, og vaktordningen skulle nå godtgjøres med kr 500,- per døgn. Det var mindre enn vi hadde hatt ti år tidligere, og denne betalingen skulle gjelde uansett om dette var 24 timer på en høytidsdag, eller det var 18 timer på en vanlig torsdag. Utrykning fikk noe høyere godtgjørelse enn før, men det skjer heldigvis relativt sjelden.

Så når skatten er trukket, sitter man igjen med 300 kroner eller mindre for å ha vakt på for eksempel julaften, være tilgjengelig for politiet og være forberedt og klar til å rykke ut på kort varsel.

LES OGSÅ: Prester sykemeldt etter dødsbud

Uanstendig

Hvordan har det vært mulig for fagforeningene å godta noe slikt på våre vegne? Og hvordan kan arbeidsgiver mene at dette er anstendig å tilby sine ansatte, for en tjeneste som vi pålegges? Prostene skal administrere ordningen, men har valgt seg selv ut av den og deler bare i liten grad på vaktene.

Å gå med dødsbud er en tjeneste som er vanskelig, men meningsfull. Det er en samfunnsoppgave som hviler på politiet. Prestene har forutsetninger for å ta denne oppgaven og gjøre den med klokskap og verdighet, med den usikkerheten og den belastningen det medfører. Jeg har aldri hørt om en prest som har nektet å utføre oppdraget når man ble spurt, hverken før eller etter at vi fikk ordnet beredskap. Noen kroner fra eller til ville nok ikke endre på det. Men når kirkeledelsen først mener at det er prestene som skal gjøre jobben, og at vi skal ha en avtalt og ordnet beredskap for det, så må denne tjenesten godtgjøres på anstendig vis.

Avvikle beredskapen

Hvis det ikke er vilje til å gi en adekvat godtgjørelse, så bør vi avvikle hele beredskapen. Enten får andre yrkesgrupper ta seg av det, eller så får politiet henvende seg til prosten, som har en lederlønn for å ha tjeneste også utenom fast arbeidstid. Prosten vil ha oversikt over hvilke prester som kan bistå til å utføre tjenesten om nødvendig. Men ingen prester skal måtte pålegges beredskapsvakt for knapper og glansbilder. Det burde ikke en fagforening gå med på i dag.

LES MER:

HEF: Politi bør gå med dødsbud

– Vi har sviktet dødsbud-prestene

Veslemøy Østrem: Prester tilhører sorgens førstelinjetjeneste