Dåpens eventyr

Jeg tror og håper Eiliv A. Larssen vil finne at «Livstegnet» svarer til hans ønsker og at det neste eventyret av H. C Andersen han tenker på handler om en stygg andunge som etter hvert viste seg å være en nydelig svane.

Verdidebatt

Olav Øygard

Biskop i Nord-Hålogaland

Eiliv A. Larssen gir i Vårt Land 29. april uttrykk for bekymring og uro for vår kirkes dåpsteologi, og særlig hvordan vi biskoper snakker om dåpen. Han er også urolig for «Livstegnet. Et hefte om dåpen», som snart blir utgitt av Bispemøtet og hva som skal stå i dette heftet om «dåpens nytte og storhet».

Dette heftet er ment som et utgangspunkt for samtale og refleksjon for ansatte og frivillige i kirken. Dette gjør at heftet dekker en stor bredde av tematikk rundt dåpsteologi, og jeg vil tro Larssen vil finne mye han kan nikke samstemmende til. For eksempel finner vi nesten ordrett Larssens egen bekjennelse i heftet som sier at «Dåpen frigjør fra synden, døden og djevelen» i kapittelet som snakker om at dåpen er et tegn til frelse.

Levende teologi

Eiliv Larssen spør hvorfor Luthers lille katekisme ikke er nok for oss i dag. Uten at det står katekismen til forkleinelse, er det et faktum at den ble skrevet for rundt 500 år siden, og en levende kirke må ha en levende teologi. Det betyr ikke nødvendigvis at innholdet blir endret, men at måten vi legger frem innholdet på vil være annerledes ut fra konteksten vi står i. Og dåpen er så viktig for vår kirke at vi må tørre å snakke om den med vårt moderne språk. Det er det Bispemøtet ønsker med heftet vi nå utgir.

Samtidig som språket endrer seg, utvikler også heldigvis teologien seg. Vi har i dag i vår kirke en helt annen teologisk innsikt og åpenhet for menneskets plass i den økologiske helheten enn det man finner i Luthers tekster. Dette gir seg også utslag i hvordan vi snakker om dåpen, der vannet og ånden sammen skaper handlingen. Jeg forstår at dette kan virke fremmedartet og som noe nytt, men denne utviklingen er ikke nyskapning. Den har dype teologiske røtter, særlig i østkirken. Den økumeniske utviklingen har gitt oss utvidede perspektiver som beriker teologien vår.

Håper «Livstegnet» heller er Den stygge andungen

Jeg, og resten av Bispemøtet, deler Eiliv A. Larssens engasjement for dåpen. Jeg tror og håper Larssen vil finne at «Livstegnet» svarer til hans ønsker i mye større grad enn han frykter og at det neste eventyret av H. C Andersen han tenker på handler om en stygg andunge som etter hvert viste seg å være en nydelig svane. Førsteinntrykket kan lure oss.

LES FLERE SAKER OM KIRKENS DÅPSTEOLOGI:

Her er hele den nye dåpsteksten til Bispemøtet

Knallhardt ut mot den nye dåpsteksten til Bispemøtet – mener den er ubegripelig

Geir Hellemo: «Ikke så smart av biskopene å snakke om hvor vanskelig det er å forstå dåpen»

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt