Ansatte ved NLA Høgskolen stiller seg bak den sterke kritikken av seminaret som Frimodig Kirke Bjørgvin og organisasjonen Til Helhet holdt i NLA Høgskolen i Sandvikens lokaler tirsdag 15. oktober.

Tar avstand

Vi er kritiske til møtets tematikk om helbredelse av homofili og tar sterk avstand fra konverteringspraksis som innebærer at homofili blir oppfattet som en sykdom eller brist som skal helbredes (jfr. Henrik Berg i BT og Khrono 17.10.). Dette har vi kommunisert direkte til våre studenter. Vi har de siste dagene hatt fokus på å ivareta og følge opp studentene på best mulig måte i kjølvannet av seminaret. Dette vil vi fortsette med også i tiden framover. Det er avgjørende for oss at alle studenter på NLA Høgskolen blir møtt med respekt, forståelse og åpenhet. Dette er grunnleggende verdier i undervisning og forskning på vår institusjon.

LES OGSÅ: Enda en NLA-ansatt har sagt opp

Skader omdømmet

Vi er glade for at rektor Erik Waaler har erkjent at seminaret ikke burde ha funnet sted i NLAs lokaler, og at NLA ikke anerkjenner praksis som tar sikte på reorientering av homofile. Saken er imidlertid til stor skade for NLAs omdømme som utdannings- og forskningsinstitusjon. Det er også et stort tap at vi mister gode og dyktige kollegaer som har sett seg nødt til å si opp sine stillinger i sakens kjølvann.

De NLA-ansattes sterke reaksjoner gjenspeiler at denne hendelsen ikke skjer i et vakuum. Seminaret oppleves som nok et uttrykk for en manglende forståelse for nødvendigheten av å skille ideologi og fag på høyskolen. Dette gjelder først og fremst praksisen i NLAs styre.

Styrets praksis, særlig i ansettelsesspørsmål, samt i verdi- og tilsettingsdokumenter viser at styret etter vår oppfatning, ikke i tilstrekkelig grad tar på alvor nødvendigheten av å forvalte eierskapet på en måte som gjenspeiler og understøtter institusjonens vitenskapelige formål. Problemet handler ikke om at NLA som institusjon har en kristen forankring. Problemene oppstår når faglig mangfold og brytninger mellom ulike syn søkes overstyrt av ideologi i enkeltsaker, som i synet på homofili og samlivsetiske spørsmål.

Nødvendige endringer

NLA har rett til å ha sitt verdisyn, men høgskolen kan ikke styres på en måte som legger lokk på de vanskelige debattene eller hindrer ulike syn. Universitets- og høgskoleloven stiller akkurat de samme kravene til NLA Høgskolen og andre verdiforankrede høgskoler, som til statlige universitet og høgskoler. Heldigvis. Det er imidlertid disse kravene NLAs nåværende styre setter på spill. Dette er et så stort problem at endringer i NLA Høgskolens styre og styringsmåte er helt nødvendig.

 

På vegne av Forskerforbundet ved NLA (Bergen) og Utdanningsforbundet ved NLA Høgskolen og deres ansatte ved flere avdelinger

LES FLERE SAKER OM NLA-BRÅKET: