– Neste år åpner dere verdens første mestringssenter for voldutsatte barn. Hva vil dette senteret bety for landets unge voldsofre, Ada Sofie Austegard, leder av Stine Sofies Stiftelse?