Det er mulig å tjene penger på alt, også på å gjette hvem som bryter regelen om forbud mot Jesus-reklame på skjorta under verdens største idrettsarrangement.