Tro & Kirke

Fire ovner står i et stort rom med nøye planlagt, religionsnøytral arkitektur. De fire ovnene er daglig i drift for å gjøre døde kropper i kister om til finkornet aske.

– Varmen fra hele prosessen bruker vi til å varme opp byggene på tomten her, sier krematoriesjef Anne-Margrethe Brøndelsbo.

På tomten er det et kapell og et en driftsbygning for gravlunden, i tillegg til krematoriet. Alle bygg har radiatorvarme, der væsken er varmet opp i krematoriet.

– Fra starten ønsket vi å koble oss på fjernvarmeanlegget, men Hafslund så det ikke som lønnsomt, sier Brøndelsbo.