Svaret på spørsmålet er en viktig skillelinje for Israel-støtten blant kristne i Norge.