Den offentlige tilskuddsordningen omfatter flere enn 700 tros- og livssynssamfunn. Skattedirektoratet anslår at de fleste av disse har direkte tilgang til Folkeregisteret.