– Transhumanismen er for ambisiøs. Den mener i prinsippet at sykdom, aldring og død kan løses med alminnelig erfaringsvitenskap. Det er en svært problematisk påstand, sier Knut Alfsvåg, professor ved Misjonshøgskolen med kompetanse på filosofihistorie og vitenskapsteori.