– Vi snakker ikke om dette som «branntomta» lenger, men heller «kirketomta». For her skal det bygges ny kirke. Nå ønsker vi å legge til rette for at flere kan få gode opplevelser på kirketomta, sier kapellan Ivar Brobakken i Porsgrunn. Han forrettet vielsen av brudeparet Restad/Beita på St. Hans-aften. Nå presenterer menigheten kirketomta som et av vielsesstedene i Porsgrunn. Brobakken lover at menigheten stiller med partytelt og rød løper. Organist Jon Bech stiller med keybord.