Etter det Vårt Land får opplyst er saken i praksis avgjort: