Den norske kirke er en av budsjettvinnerne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011, skriver kirkeminister Rigmor Aasrud på regjeringens hjemmesider.